มะแว้งนก ทั้งต้นมีรสขมหวาน ต้มดื่มขับเสมหะ แก้จุกเสียด ถอนพิษ

มะแว้งนก

ชื่ออื่นๆ : หญ้าต้มตอก, หญ้าต้อมต๊อก (เชียงใหม่), ทุมขัน (นครราชสีมา), ข่าอม (ประจวบคีรีขันธ์), ประจาม (สงขลา), แว้งนก (สุราษฎร์ธานี), ออเตียมกุย, โอเตียมกุย (จีน, กรุงเทพฯ), หลงขุย, ขู่ขุย (จีนกลาง), สะกอคระ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ด่อกะริ่ว (ปะหล่อง), บ่ะดีด แผละแคว้ง (ลั้วะ)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : หญ้าต้อมตอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum nigrum Linn.

ชื่อวงศ์ :  SOLANACEAE

ลักษณะของมะแว้งนก

ต้น เป็นวัชพืชที่พบได้ตามที่รกร้างทั่วไป จัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก อายุประมาณ 1 ปี ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง ลำต้นกลมมน เป็นเหลี่ยมสัน หรือเป็นร่องและมีขนปกคลุมเล็กน้อย มีความสูงของต้นประมาณ 30-90 เซนติเมตร หรืออาจสูงได้ถึง 1 เมตร แตกกิ่งก้านมาก รากมีลักษณะกลมยาวเป็นสีเหลืองอ่อน แตกรากฝอยมาก

ใบ  ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปขอบขนาน รูปไข่แกมขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ เป็นคลื่น หยักเล็กน้อย เว้าเป็นพูตื้นๆ หรือหยักซี่ฟันเป็นแฉกๆ ที่บริเวณโคนใบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-10 เซนติเมตร ผิวใบเรียบหรือมีขน ก้านใบยาวประมาณ 0.5-1.2 เซนติเมตร

ดอก  ออกดอกเป็นช่อแบบซี่ร่ม โดยจะออกบริเวณเหนือซอกใบ ช่อดอกมีดอกย่อยขนาดเล็กประมาณ 4-10 ดอก และอาจมีได้ถึง 20 ดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร ส่วนก้านดอกย่อยยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ดอกมีลักษณะเป็นรูประฆัง กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็กมาก ส่วนกลีบดอกเป็นสีขาว มี 5 กลีบ ขนาดกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร ใจกลางดอกมีเกสรเพศผู้สีเหลือง 5 อัน ก้านดอกมีขนปกคลุมเล็กน้อย

ผล  ผลเป็นรูปทรงกลม มีขนาดกว้างประมาณ 4-7 มิลลิเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำหรือสีดำ รสค่อนข้างขม

ต้นมะแว้งนก
ต้นมะแว้งนก ลำต้นมีขนปกคลุมเล็กน้อย ขอบใบหยักเป็นคลื่น

การขยายพันธุ์ของมะแว้งนก

ธาตุอาหารหลักที่มะแว้งนกต้องการ

ประโยชน์ของมะแว้งนก

  • ผลสุกรับประทานได้
  • ยอดอ่อนมาต้ม รับประทานเป็นผัก

สรรพคุณทางยาของมะแว้งนก

ทั้งต้น รสขมหวาน ต้มดื่มขับเสมหะ แก้จุกเสียด ถอนพิษ ลดอาการบวม แก้อาการหอบไอ รักษาครรภ์ไข่ปลาอุกชนิดร้ายแรง รักษาเนื้องอกที่เยื่อถุงน้ำคร่ำ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร แก้หลอดลมอักเสบ ผื่นคันตามผิวหนังเรื้อรัง แก้ฝีหนอง แก้หวัดจากลมร้อน

ผลมะแว้งนก
ผลมะแว้งนก ผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีม่วงดำหรือสีดำ

คุณค่าทางโภชนาการของมะแว้งนก

การแปรรูปของมะแว้งนก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11855&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment