ยางนา ไม้ต้นขนาดใหญ่ เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน

ยางนา

ชื่ออื่นๆ : กาตีล (เขมร ปราจีนบุรี) ขะยาง (ชาวบน นครราชสีมา) จ้อง (กะเหรี่ยง) จะเตียล (เขมร) ชันนา (ชุมพร) ทองหลัก (ละว้า) ยาง (กลาง, ตะวันออกเฉียงเหนือ) ยางกุง (เลย) ยางขาว (กลาง, ลำปาง) ยางควาย (หนองคาย) ยางตัง (ชุมพร, ใต้) ยางเนิน (จันทบุรี) ยางแม่น้ำ (กลาง) ยางหยวก (กลาง, หนองคาย) ราลอย (ส่วย สุรินทร์) และ ลอยด์ (โซ่ นครพนม)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : ยางนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocapus alatus Roxb. ex G.Don

ชื่อวงศ์ : Dipterocarpaceae

ลักษณะของยาง

ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 – 50 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกหนาเรียบ สีเทาหรือเทาปนขาว โคนต้นมักเป็นพูสูงขึ้นมาเล็กน้อย ขนาดเส้นรอบวงเพียงอกของต้นที่มีอายุมาก ระหว่าง 4 – 7 เมตร หรือมากกว่า ยอดและกิ่งอ่อนมีขนทั่วไป และมีรอยแผลใบปรากฏชัดตามกิ่ง

ต้นยางนา
ต้นยางนา มีลำต้นตรง

 

ใบยางนา
ใบสีเขียว ค่อนข้างใหญ่

การขยายพันธุ์ของยาง

ใช้เมล็ด/วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม ควรทำในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายนระยะปลูกที่เหมาะสมควรใช้
ระยะห่าง4×4เมตรอัตราการรอดตายสูงมากและเจริญเติบโตได้ดีหลุมปลูกควรมีขนาด30x30x30ซม.ก้นหลุมควรมีผิดดินที่ร่วนซุยหรืออาจใช้ปุ๋ยอินทรีย์
รองก้นหลุมเมื่อปลูกแล้วควรกลบหลุมให้ระดับผิวดินอย่าให้น้ำขัง

ธาตุอาหารหลักที่ยางต้องการ

ประโยชน์ของยาง

การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ใช้ทำเรือขุด เรือขนาดย่อม เครื่องเรือน ใช้ทำพื้น ฝาเพดาน รอด ตง เป็นไม้หมอนรองรางรถไฟ ฯลฯ การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศน์ ควบคุมอุณหภูมิในอากาศ ให้ร่มเงา กำบังลม ให้ความชุ่มชื้น ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ฯลฯ
การใช้ประโยชน์ทางด้านภูมิสถาปัตย์ ปลูกสองฝั่งถนน เพื่อความสวยงาม
การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ ไม่พบประโยชน์ทางตรง แต่พบว่าเป็นตัวเอื้อประโยชน์
ในการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดราไมคอร์ไรซ่าทั้งในป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ซึ่งเรียกว่า เห็ดยาง ซึ่งนำไปเป็นอาหารได้
การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร ต้น สรรพคุณ มีน้ำมันยาง
เปลือก สรรพคุณ น้ำต้มเปลือกกินแก้ตับอักเสบ บำรุงร่างกาย ฟอกเลือด และใช้ทาถูนวด (ขณะร้อน) แก้ปวดตามข้อ

สรรพคุณทางยาของยาง

การตลาด ราคาไม้ยางแปรรูป (หนาxกว้างxยาว) ไม้ฝา (1/2″ x 6″ x 6″) เมตร (รวมค่าใส) ราคาปี 43 = 410 บาท / ลบ.ฟุต
ไม้ระแนง (1″ x 1″ x 4″) เมตร ราคาปี 43 = 275 บาท / ลบ.ฟุต ไม้พื้น (1″ x 8″ x 6″) เมตร ราคาปี 43 = 385 บาท / ลบ.ฟุต ไม้หน้าเล็ก (1.1/2″ x 3″ x 2.5″) เมตร ราคาปี 43 = 215 – 245 บาท / ลบ.ฟุต ไม้เสา (5″ x 5″ x5- 6″) เมตร ราคาปี 43 = 435 บาท / ลบ.ฟุต การบริโภค สถิติย้อนหลัง 20 ปี ปีพ.ศ.2520-2541 ที่ผ่านมาพบว่ามีการนำไม้ ยางนามาใช้ในปริมาณมากถึง 6,669,999.26 ลบ.ม.
การนำเข้า การนำเข้าไม้ยางนาสถิติปี พ.ศ.2539-2543
ปี 2539 นำเข้าไม้ยางนา ปริมาตรรวม 427049 ลบ.ม
คิดเป็นเงิน 3,485,420 x 1,000 บาท
ปี 2540 นำเข้าไม้ยางนา ปริมาตรรวม 343081 ลบ.ม
คิดเป็นเงิน 2,542,797 x 1,000 บาท
ปี 2541 นำเข้าไม้ยางนา ปริมาตรรวม 173759 ลบ.ม
คิดเป็นเงิน 1,413,054 x 1,000 บาท
ปี 2542 นำเข้าไม้ยางนา ปริมาตรรวม 155023 ลบ.ม
คิดเป็นเงิน 1,005,301 x 1,000 บาท
ปี 2543 นำเข้าไม้ยางนา ปริมาตรรวม 329773 ลบ.ม
คิดเป็นเงิน 1,986,224 x 1,000 บาท
การส่งออก การส่งออกไม้ยางนาสถิติปี พ.ศ.2540 – 2544
ปี 2540 ส่งออกไม้ยางนา ปริมาตรรวม 4,000 ลบ.ม
ปี 2541 ส่งออกไม้ยางนา ปริมาตรรวม 2,452 ลบ.ม
ปี 2542 ส่งออกไม้ยางนา ปริมาตรรวม 1,955 ลบ.ม
ปี 2543 ส่งออกไม้ยางนา ปริมาตรรวม 4,337 ลบ.ม
ปี 2544 ส่งออกไม้ยางนา ปริมาตรรวม 2,665 ลบ.ม

คุณค่าทางโภชนาการของยาง

การแปรรูปของยาง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9184&SystemType=BEDO
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.flickr.com

Add a Comment