ละมุด ผิวผลมีสีน้ำตาล เมื่อสุกจะนิ่ม หวาน ไม่มียาง

ละมุด

ชื่ออื่นๆ : สวา, ชวานิลอ (ปัตตานี,มลายู, ยะลา)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Spodilla

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara achras Fosberg

ชื่อวงศ์ : Sapotaceae

ลักษณะของละมุด

ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นพุ่มทึบ กิ่งก้าน แตกออกรอบลำต้นเป็นชั้น ๆ

ใบ เป็นใบเดี่ยว ท้องใบมีสีน้ำตาลอมเขียว มักออกเป็นกระจุก ตามปลายกิ่ง

ดอก ออกดอกเดี่ยว ตามง่ามกิ่ง กลีบรองดอกเรียงกัน เป็น 2 ชั้น กลีบดอกเชื่อมกันและยกตั้งขึ้น มี 6 กลีบ มีสีเหลืองนวล

ผล เป็นรูปไข่ หรือรูปปลายข้างหนึ่งแหลมเล็กน้อย ผิวผลมีสีน้ำตาล ผลยังไม่สุกมียางสีขาว รสฝาด แข็ง เมื่อสุกจะนิ่ม หวาน ไม่มียาง ออกผลในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

เมล็ด มีเมล็ดรูปยาว รี ผิวสีดำฝังอยู่ในเนื้อ ผลละ 2-6 เมล็ด

ละมุด
ละมุด กิ่งก้าน แตกออกรอบลำต้น ใบเดี่ยว ท้องใบสีน้ำตาลอมเขียว

การขยายพันธุ์ของละมุด

ใช้เมล็ด/การเพาะกล้าด้วยเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่ละมุดต้องการ

ประโยชน์ของละมุด

ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้

สรรพคุณทางยาของละมุด

  • ละมุดดิบ มียางสีขาวเหมือนน้ำนม มีสารที่ชื่อว่า “gutto” มีชัน สารฝาดสมานและอื่น ๆ ใช้เป็นยา ในฟิลิปปินส์ใช้
  • เปลือกของต้น ต้มดื่มแก้บิด
  • ยาง ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิอย่า แรง เมล็ดเป็นยาบำรุง
ผลละมุด
ผลละมุด ผิวผลมีสีน้ำตาล เมล็ดสีดำ

คุณค่าทางโภชนาการของละมุด

คุณค่าทาง โภชนาการ ผลละมุดสุก มีน้ำตาลสูง มีวิตามินเอและซี มีธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และอื่น ๆ

การแปรรูปของละมุด

ทำไวน์ และทำน้ำละมุด

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11110&SystemType=BEDO
www.flickr.com

Add a Comment