ลำป้าง

ลำป้าง

ใบเดี่ยว แหลม โคนรูปหัวใจ หรือเบี้ยว ขอบเรียบ ส่วนปลายหยักเว้า

Add a Comment