วงศ์กระดุมเงิน ERIOCAULACEAE ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปี ไม่มีลำต้น มีเหง้าหรือมีไหล

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปี ไม่มีลำต้น ขึ้นเป็นกอหรือเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน มีเหง้าตั้งตรงหรือมีไหลทอดเลื้อย มีขนหรือขนต่อมปกคลุมทั่วไป ใบเรียงเวียนสลับหรือเรียงสลับระนาบเดียวกัน แผ่นใบมีขน ดอกออกเป็นช่อมีก้าน ดอกโดด มีดอกย่อย 10 ดอก หรือจำนวนมาก ดอกแยกเพศร่วมต้นหรือแยกเพศต่างต้น ดอกสมมาตรตามรัศมีหรือสมมาตรด้านข้าง ช่อดอกรองรับด้วยวงใบรองประดับ มีขนาดและรูปร่างต่างกัน วงใบประดับชั้นในคล้ายกลีบดอก วงกลีบเรียงเป็นวงๆ ละ 2-3 กลีบ ใบประดับสีขาว น้ำตาล เหลือง เขียว หรือดำ กลีบเลี้ยงเรียงเป็นวงรอบ กลีบดอกบางใสหรือสีขาว เกสรเพศผู้ 4 หรือ 6 อัน เรียง 2 วง อับเรณูหันเข้าหาแกนดอก รังไข่เหนือวงกลีบ มี 3 ช่อง แต่ละช่องมี 1 ออวุล ผลแห้งแตกกลางพู

ลักษณะเด่นของวงศ์

ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ไม่มีลำต้น ขึ้นเป็นกอหรือเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน ดอกออกเป็นช่อ มีก้านดอกโดด ใบประดับสีขาว น้ำตาล เหลือง เขียว หรือดำ กลีบดอกบางใสหรือสีขาว

การกระจายพันธุ์

เขตร้อน กึ่งเขตร้อน และเขตอบอุ่น ทั่วโลกมี 10 สกุล ประมาณ 1400 ชนิด ในประเทศไทยมี 1 สกุล 40 ชนิด ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับหรือเก็บช่อดอกตากแห้งสำหรับตกแต่ง

หญ้าหัวไม้ขีดไฟ
หญ้าหัวไม้ขีดไฟ ลำต้นและใบคล้ายกก ขึ้นเป็นกอ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : FB หอพรรณไม้ Forest Herbarium – BKF

One Comment

Add a Comment