วงศ์ทานตะวัน COMPOSITAE พืชวงศ์นี้เป็นไม้พุ่มหรือไม้ล้มลุก

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ทานตะวัน COMPOSITAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก หรือไม้พุ่ม มีหูใบ ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ ใบส่วนมากติดเวียนสลับ ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่นล้อมรอบด้วยวงกลีบประดับ กลีบเลี้ยงเปลี่ยนรูป เป็นขนเรียกว่า pappus กลีบดอกเชื่อมติดกัน ดอกมีอยู่ 2 ชนิด วงนอกเป็น ดอกสมมาตรด้านข้าง เรียกว่า ray flower วงในเป็นดอกรูปท่อ สมมาตรตามรัศมี เรียกว่า disk flower ก้านเกสรเพศเมียแตกเป็น 2 แฉก รังไข่ติดใต้วงกลีบมี 1 ช่อง ไข่อ่อน 1 หน่วย ผล แห้งเมล็ดล่อน ที่ปลายมีขนติดแน่น

ลักษณะเด่นของวงศ์

พืชวงศ์ทานตะวัน COMPOSITAE เป็นไม้ล้มลุก หรือไม้พุ่ม ใบมักออกเป็นกระจุกที่ผิวดิน ช่อดอกเป็นกระจุกแน่น ล้อมรอบด้วยวงกลีบประดับ ดอกมี 2 ชนิด คือ ray flower และ disk flower ผลแห้งเมล็ดล่อน

ดอกทานตะวัน
ดอกทานตะวัน ดอกมีขนาดใหญ่ สีเหลือง

การกระจายพันธุ์

วงศ์ทานตะวัน COMPOSITAE พบทั่วโลก ในประเทศไทยมีสกุลต่างๆ ดังนี้

  • สกุล Bidens ไมล้มลุก ส่วนมากเป็นวัชพืช เช่น ก้นจ้ำ Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff
  • สกุล Blumea ไม้ล้มลุกและไม้พุ่ม พบในที่โล่งแจ้งและในป่า ได้แก่ หนาดใหญ่ Blumea balsamifera (L.) DC.
  • สกุล Dichrocephala พบตามพื้นป่า ได้แก่ ผักชีดอย Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze
  • สกุล Chromolaena พบกระจายทั่วไป  ตามที่โล่งแจ้งและในป่า ได้แก่ สาบเสือ Chromolaena odoratum (L.) R. M. King & H. Rob.
  • สกุล Wedelia ไม้ล้มลุกเลื้อย พบในเขตร้อนทั่วไป ได้แก่ กระดุมทองเลื้อย Wedelia trilobata (L.) Hitchc.
  • สกุล Vernonia สกุลนี้ที่เป็นไม้ต้น คือ กะพวมมะพร้าว Vernonia arborea Buch.-Ham. var. arborea

ประโยชน์

พืชในวงศ์นี้มีหลายชนิดที่ปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น ดาวกระจาย Cosmos sulphureus Cav. รักเร่ Dahlia pinnata Cav. บานชื่น Zinnia violacea Cav. บางชนิดใบกินได้ เช่น ผักกาดหอม Lactuca sativa L. บางชนิดเป็นพืชสมุนไพร เช่น โกฐจุฬาลำพา Artemesia annua L.

ดอกดาวกระจาย
ดอกดาวกระจาย ดอกสีเหลือง มีชั้นเดียว

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment