วงศ์พุทธรักษา CANNACEAE วงศ์ของพืช

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์พุทธรักษา CANNACEAE เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี ลำต้นตั้งตรง เจริญด้านข้างมีเหง้าอวบหนา ใบเดียวเรียงสลับระนาบเดียว มีกาบสั้นๆ ที่โคน ใบคล้ายลำต้นเทียม ใบอ่อนม้วนเป็นหลอด เส้นแขนงใบแบบขนนกหรือแบบขนาน มีคราบขาวเคลือบแผ่นใบ ดอกออกเป็นช่อมีก้านดอกโดด ช่อดอกแบบกระจุกแยกแขนง ดอกย่อยเรียงเป็นช่องวงแถวเดียวหรือเรียงเป็นช่อกระจะ ออกที่ปลายยอด มีใบประดับและใบประดับย่อย วงกลีบรวม 3 กลีบ ด้านนอกสีเขียวอ่อนแยกจากกัน วงด้านในมี 3 กลีบ คล้ายกลีบดอก วงด้านในมี 1 กลีบ อับเรณูติดอยู่ด้านหนึ่ง รังไข่ใต้วงกลีบมี 3 ช่อง เอาบุญเรียงเป็นสองแถวในแต่ละช่อง ก้านเกสรเพศเมียคล้ายกลีบดอก มีปุ่มเล็กๆที่ปลายและขอบก้านเกสรเพศเมีย ผลแห้งแตก มีปุ่มขนแข็งคล้ายหนามที่ผนังผลชั้นนอก

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืช ชื่อวงศ์พุทธรักษา เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าอวบหนา ใบอ่อนม้วนเป็นหลอด ดอกขนาดใหญ่ เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันคล้ายกลีบดอก ผลมีปุ่มขนแข็งคล้ายหนามที่ผนังของชั้นนอก

การกระจายพันธุ์

วงศ์พุทธรักษา พบในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลกมี 1 สกุล ประมาณ 10-20 ชนิด มีการปรับปรุงสายพันธุ์หลากหลาย มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ นิยมปลูกทั่วไป เป็นไม้ประดับ เหง้ารับประทานได้

  • สกุล Canna ไม้ต่างถิ่น นำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ ได้แก่ พุทธรักษา Canna indica L. พันธุ์พื้นเมือง และพุทธรักษา Canna x generalis L.H.Bailey (พันธุ์ผสม)

พุทธรักษา
พุทธรักษา ไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน แผ่นใบกว้างรูปหอกใหญ่ปลายแหลม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment