วงศ์พุทรา RHAMNACEAE เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้พุ่มรอเลื้อย

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์พุทรา RHAMNACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้พุ่มรอเลื้อย หูใบมีขนาดเล็ก ใบเดี่ยว ติดสลับระนาบเดียวกัน ขอบใบจักซี่ฟันแกมฟันเลื่อย เส้นใบออกจากจุดเดียวกันที่โคน เส้นแขนงใบ เป็นแบบขั้นบันได ดอกสมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีอย่างละ 5 กลีบ กลีบแยกจากกัน เกสรเพศผู้มี 4-5 อัน ขนาดเท่ากัน ติดตรงข้ามกับกลีบดอก มีจานฐานดอกอยู่ระหว่างเกสรเพศผู้รังไข่ติดใต้วงกลีบ ไข่อ่อนติดที่ฐานรังไข่ ผล เมล็ดเดียวแข็ง

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์พุทรา RHAMNACEAE พืชวงศ์นี้เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้พุ่มรอเลื้อย ใบมีหูใบ กลีบดอกมีก้านกลีบ ไข่อ่อนติดที่ฐาน รังไข่ ผลเมล็ดเดียวแข็ง

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Celastraceae – ใบมักติดตรงข้าม เกสรเพศผู้ติดตรงข้ามกับกลีบดอก
  • Euphorbiaceae – ดอกแยกเพศ เกสรเพศผู้ไม่ติดตรงข้ามกับกลีบดอก ไข่อ่อนติดที่ปลายรังไข่

การกระจายพันธุ์

สกุล Gouania ไม้เลื้อยมือเกาะตามง่ามใบ เช่น น้ำดับไฟ Gouaniajavanica Miq.  ผลมีปีก  3 ปีก ทั่วไปในเขตร้อนและเขตอุ่นทั่วโลก ในประเทศไทยมี 7 สกุล 30 ชนิด เช่น

  • สกุล Colubrina ไม้เลื้อย พบตามป่าเดิมและป่ารุ่นในที่ต่ำ เช่น คันทรง Colubrina asiatica L. ex Brongn.
  • สกุล Ventilago มีหนามเป็นตะขอ ผลมีปีกล้อมรอบ เช่น รางแดง Ventilago denticulata Willd.
  • สกุล Ziziphus ไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อย มีหนาม พบตามป่าเดิมและป่ารุ่น ป่าหญ้า มีชนิดที่ผลกินได้คือ พุทรา Ziziphus mauritiana Lam.
ต้นคันทรง
ต้นคันทรง เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ใบเป็นรูปหอกกว้าง รูปไข่กว้าง หรือรูปหัวใจ
พุทรา
พุทรา ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงกลมถึงรูปรี ปลายผลรูปร่างกลมถึงแหลม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment