วงศ์สับปะรดและพืชในสกุลสับปะรด BROMELIACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์สับปะรด ลักษณะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเป็นแกนสั้นๆ บางทีที่พบเป็นพืชอิงอาศัย ใบเรียงเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน โคนไปคล้ายกาบใบขอบใบเรียบ จะเป็นหนามแบบฟันเลื่อยหรือมีขนรูปโล่ห์ ไม่มีหูใบ ดอกออกเป็นช่อ มีก้านดอกโดด ไม่มีก้านดอกย่อย ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อกระจะหรือช่อเชิงลด แกนช่อดอกลดรูปสั้นใบประดับมักมีสีสดหรือคล้ายกลีบดอก ดอกสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ สมมาตรตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 3 กลีบ กลีบเชื่อมติดกันหรือแยกกัน กลีบดอกมีเกล็ดคล้ายระยางค์ที่โคนกลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน เรียง 2 วงวงละ 3 อัน ก้านชูอับเรณูแยกหรือเชื่อมติดกับกลีบดอก อับเรณูหันเข้าหาแกนดอก มี 4 ช่อง แปลกด้านข้างตามยาว รังไข่เหนือวงกลีบหรือใต้วงกลีบ มี 3 ช่อง พลาเซนตารอบแกนร่วม มีออวุลจำนวนมาก ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉกมีต่อมน้ำต้อย ผลแห้งแตกตามแนวตะเข็บหรือผลมีเนื้อหลายเมล็ด เมล็ดมีปีก 

ลักษณะเด่นของวงศ์

ลำต้นเป็นแกนสั้นๆ ใบเรียงเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน โคนใบคล้ายกาบใบ ขอบใบมักเป็นหนามแบบฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อมีก้านดอกโดด ไม่มีก้านดอกย่อย มีใบประดับสีสดหรือคล้ายกลีบดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 3 กลีบ รังไข่มี 3 ช่อง ออวุลจำนวนมาก เมล็ดมีปีก 

การกระจายพันธุ์

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้และแอฟริกาตะวันตก ทั่วโลกมี 56 สกุล จำนวนมากกว่า 2,600 ชนิด ประเทศไทยนำเข้ามาปลูกหลายชนิด เช่น

  • สกุล Ananas นำเข้ามาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สับปะรด Ananas comosus (L.) Merr.
  • สกุล Bromelia นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น สับปะรดสี Bromelia spp.
  • สกุล Puya ปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น แส้มรกต Puya mirabilis (Mez) L.B.Sm.
สับปะรด
สับปะรด ผลรูปร่างเกือบกลม รูปไข่ป้อม ใบเป็นกระจุกที่ปลายของผล

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment