วงศ์หญ้างวงช้างและสกุลของหญ้างวงช้าง BORAGINACEAE

หญ้างวงช้าง

หญ้างวงช้าง

หญ้างวงช้าง ลำต้นมีขนสีขาวปกคลุม

ดอกปลายช่อดอกม้วนลงมองดูคล้ายงวงช้าง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment