วงศ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง NEPENTHACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุกลำต้นมักเลื้อยพันไม้อื่น ใบเดี่ยวเรียงสลับ โคนก้านใบมักแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น แผ่นใบคล้ายพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เส้นกลางใบมักยื่นยาวจากปลายใบเป็นระยางค์ใช้เกี่ยวพัน และพัฒนาเป็นกระเปาะจับแมลง ช่อดอกแบบกระจะ หรือแยกแขนงออกตามปลายกิ่ง ดอกแยกเพศ วงกลีบรวมมักมี4 กลีบ เรียง 2 ชั้นๆละ 2 กลีบ ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 4-16 อัน ก้านชูอับเรณูมักเชื่อมติดกันเป็นแท่ง ดอกเพศเมีย มีรังไข่ 1 อัน อยู่เหนือฐานดอก มี 3-4 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อนจำนวนมาก ผลแห้งแตก มีเมล็ดมาก

ลักษณะเด่นของวงศ์

พืชกินแมลง ปลายใบดัดแปลงเป็นกระเปาะดักแมลง ออกดอกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายยอด มี 6-300 ดอก ดอกแยกเพศข้างต้น

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Droseraceae ใบขึ้นเป็นกอติดดิน ดอกสมบูรณ์เพศ ก้านเกสรเพศผู้แยกจากกันหรือเชื่อมติดกันเล็กน้อย ผิวใบมีขนเหนียวดักแมลง

การกระจายพันธุ์

พบในเขตร้อน โดยเฉพาะในภูมิภาคมาเลเซีย ในประเทศไทยมี 1 สกุล 9 ชนิด

  • สกุล Nepenthes ได้แก่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes gracilis Korth. น้ำเต้าฤาษี Nepenthes smilesii Hemsl. เขนงนายพรานหรือหม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ลำต้นมักเลื้อยพันไม้อื่น กระเปาะมีหลายสี

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment