วาสนา เป็นไม้มงคลและไม้ประดับ

วาสนา

ชื่ออื่นๆ : ประเดหวี มังกรหยก (กรุงเทพฯ)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Cape of Good Hope, Dracaena

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena Fragrans Massangeana

ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE

ลักษณะของวาสนา

วาสนาเป็นไม้ดูใบ เป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นตรง กลม เป็นข้อถี่ มีความสูงประมาณ 4-10 เมตร ไม่มีกิ่งก้านสาขา ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกจากลำต้นส่วนยอด เรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลม ส่วนใบมีลักษณะเป็นใบเรียว ยาว ปลายใบแหลม ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น การปลูกและดูแลต้นวาสนานี้ เขาว่าต้องให้มีแสงแดดอ่อนรำไร ๆ จนถึงแสงแดดจัด และต้องการน้ำปริมาณปานกลางถึงมาก ลักษณะต้นชอบดินร่วนซุย แบบดินปนทราย ที่มีความชื้นปานกลาง

ต้นวาสนา
ต้นวาสนา ลำต้นกลมตรง ไม่มีกิ่งก้าน ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม

การขยายพันธุ์ของวาสนา

ใช้กิ่ง/ลำต้น/การขยายพันธุ์ด้วยวิธีที่เป็นยอดนิยมซึ่งให้ผลดี คือการปักชำ

ธาตุอาหารหลักที่วาสนาต้องการ

ประโยชน์ของวาสนา

เป็นไม้มงคลและไม้ประดับประจำบ้านเรือน มีความเชื่อว่าหากบ้านไหนปลูกต้นวาสนา เชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกมีโชคและ วาสนาที่ดี เกิดความสุข สมหวังในชีวิต

สรรพคุณทางยาของวาสนา

คุณค่าทางโภชนาการของวาสนา

การแปรรูปของวาสนาป่า

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10795&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment