วิธีการปลูกขิง พืชที่ปลูกได้ดีในเขตร้อน

ขิง

ขิงเป็นทั้งพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ มีสรรพคุณด้านการรักษาโรคได้ เช่น รักษาโรคท้องอืดเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน รักษาอาการไอที่มีเสมหะ รักษากลากเกลื้อน เป็นยาอายุวัฒนะ การผลิตขิงแบ่งออกเป็น การปลูกขิงเพื่อบริโภคสด ส่งโรงงานอุตสาหกรรม และการปลูกเพื่อผลิตพันธุ์ ขิงเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในเขตร้อน แหล่งที่ปลูกที่สําคัญได่แก่ อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน รองลงมาได้แก่ ออสเตรเลีย ฟูจิ ไต้หวัน และไทย

ในการปลูกขิงจําเป็นจะต้องคัดเลือกพันธุ์ขิงที่ดีเพื่อใช้เป็นพันธุ์ปลูก โดยปลูกเพื่อใช้เก็บเป็นพันธุ์ขิงเฉพาะ การเตรียมพันธุ์ขิงพันธุ์ดีจึงต้องรู้จักคัดเลือกพันธุ์ขิงการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกขิงทําพันธุ์ การดูแลรักษา เป็นต้น โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

ต้นขิง
ต้นขิง แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน

พันธุ์ขิง

พันธุ์ขิงพอจําแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

 1. ขิงใหญ่หรือขิงหยวก จะมีแง่งใหญ่ ข้อห่าง เนื้อละเอียดไม้มีเสี้ยนหรือมีแต่น้อยมาก รสเผ็ดน้อย ใต้เซลล์ผิวเมื่อลอกเยื่อหุ้มอกจะไม่มีสีหรือมีสีเหลืงองเรื่อๆ ลักษณะของตาที่ปรากฏบนแง่ง กลมมน ลําต้นสูง ปลายใบป่าน เหมาะสําหรับปลูกเป็นขิงอ่อน ส่งโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นขิงดองขิงแช่อิ่มหรือใช้บริโภคสดก็ได้
 2. ขิงเล็กหรือขิงเผ็ด จะมีแง่งเล็ก สั้น ข้อถี่ เนื้อมีเสี้ยนมาก รสค่อนข้างเผ็ด ลักษณะของตาที่ปรากฏบนแง่งค่อนข้างแหลมแตกแขนงดี นิยมปลูกเป็นขิงแก่ เพราะได้นํ้าหนักดี ใช้ทําเป็นพืชสมุนไพรประกอบทํายารักษาโรค และสกัดทํานํ้ามัน

การเตรียมพันธุ์ปลูก

 • เลือกพันธุ์ขิง ที่มีอายุ 10-12 เดือน
 • ตัดท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์เท่านั้น (ปราศจากร่องรอยการทําลายของโรคและแมลง)
 • เมื่อจะตัดท่อนพันธุ์ขิงในแง่งหนึ่ง ต้องทําความสะอาดมีดที่ใช้ตัดทุกครั้ง โดยแช่ไว้ในแอลกอฮอล์หรือคลอรอค เพื่อป้องกันกําจัดเชื้อโรค เพราะถ้านํามีดที่ตัดแง่งขิงที่เป็นโรคไปใช้ตัดท่อนพันธุ์ดี จะทําให้พันธุ์ขิงดีติดเชื้อโรคได้
 • ตัดขิงพันธุ์เป็นท่อน ให้แต่ละท่อนมี 2-3 ตาเท่านั้นจะใช้พันธุ์ขิงประมาณ  300 กิโลกรัมต่อไร่
 • ใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดเพลี้ยหอย เช่น มาลาไธออนผสมสารป้องกันกําจัดโรครา เช่น เดลซีนเอ็มเอ็กซ์ หรือไดแทนเอ็ม 45 โดยใช้อัตรา 2 เท่า ที่ใช้พ่นทางใบ แช่ท่อนพันธุ์ประมาณ 15-30 นาที แล้วนําไปผึ่งให้แห้งก่อนนําไปปลูก
ขิง
ขิง ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สีน้ำตาลแกมเหลือง

การเก็บเกี่ยว

ขิงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 10-12 เดือน หลังจากปลูกหรือจะสังเกตได้จากใบและลําต้นเริ่มเหี่ยวเฉเมื่อขิงมีอายุย่างเข้าเดือนที่ 8 ในการเก็บเกี่ยวนั้นหากเป็นพื้นที่แห็งและแข็ง ให้รดนํ้าที่แปลงเพื่อให้ดินอ่อนตัวก่อนจึงใช้มือดึงขึ้นมากจากนั้นเขย่าดินออกทิ้ง ตัดรากและใบเหี่ยวออก แยกแง่งที่จะใช้สําหรับทําพันธุ์โดยเลือกแง่งที่อวบใหญ่ปราศจากเชื้อโรค แมลง และไม่มีแผล

การเก็บรักษาพันธุ์ขิง

การเก็บรักษาพันธุ์ขิงถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมาก โดยทั่วไปควรนําไปเก็บในที่ที่แห้ง อากาศถ่ายเได้สะดวก เช่น บนแคร่ไม้โดยวางให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ภายในกอง

การคัดเลือกท่อนพันธุ์ปลูกเพื่อผลิตพันธุ์ขิง

การคัดเลือกท่อนพันธุ์ขิง หรือแง่งขิงควรปฏิบัติดังนี้

 • พันธุ์ขิงต้องปราศจากโรคและแมลง ไม่มีลักษณะเป็นขี้ทู
 • ข้อถี่ แง่งใหญ่ กลมป้อม
 • ตาเต่ง
 • เนื้อขิงไม่นิ่ม ผิวเป็นมัน
 • อายุประมาณ 10-12 เดือน
เหง้าขิง
เหง้าขิง หรือ หัวขิง

ราคาขาย

ราคาขิงแก่ ตลาดสี่มุมเมือง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาขายกิโลกรัมละ 20 บาท

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
http://www.eto.ku.ac.th
https://www.simummuangmarket.com
https://www.flickr.com

Add a Comment