วิธีการเพาะเห็ดโคน หรือเห็ดปลวก

การเพาะเห็ดโคนจากเชื้อรังปลวก

  • เตรียมวัสดุเพาะ ได้แก่ ดินเหนียวหรือดินรังปลวก ผสมกับ ขี้เลื่อยหมัก (หมักนาน 1-3 เดือน) อัตราส่วน 3:1
  • นำรังปลวกที่มีเส้นใยราสีขาวมาบดเป็นก้อน คลุกผสมกับวัสดุเพาะ บรรจุใส่ถุงเปิด แล้วเก็บในที่ร่มหรือโรงเรือน หรืออาจทำเป็นกองในหลุมดินภายใต้โรงเรือน และให้รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน
  • การเพาะ ควรเพาะในช่วงกลาง-ปลายฤดูฝน เพื่อให้มีอุณหภูมิที่ใกล้เคียง และที่สำคัญในช่วงนั้น รังปลวกจะเริ่มเกิดเส้นใยของเชื้อเห็ดแล้ว ทั้งนี้ อาจใช้วิธีเลี้ยงรังปลวกเพื่อให้เกิดดอกเห็ด แต่เป็นวิธีที่ค่อนข้างยุงยาก และมีโอกาสเกิดดอกเห็ดน้อยมาก

เมื่อเตรียมหัวเชื้อไว้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปหว่านลงดิน กะให้พอดีกับต้นฤดูฝน หากฝนทิ้งช่วงควรรดน้ำให้บ้างเป็นครั้งคราว จากนั้นอีกประมาณ 30-45 วัน จะมีดอกเห็ดปรากฏให้เห็น

เห็ดโคน
เห็ดโคน หมวกดอกมีตั้งแต่สีน้ำตาลปนดำ สีน้ำตาลปนแดง

สรรพคุณของเห็ดโคน

รายงานทางการแพทย์ของ Appetorgbor และคณะ กล่าวถึงสรรพคุณของเห็ดโคนสำหรับการรักษาโรคต่างๆ ได้แก่

  • โรคความดันโลหิตต่ำ (Low pressure),
  • โรครูมาตอยด์ (Rheumatism),
  • โรคขาดสารอาหารในเด็กที่เรียกว่า ควาชิวากอร์ (Kwashiorkor)
  • โรคอ้วน (Obesty)
  • โรคท้องเสีย (Diarrhea) และอาการท้องผูก (Purgative)

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.k-bac.ac.th
https://www.flickr.com

Add a Comment