วิธีทำข้าวควบหรือข้าวเกรียบว่าว ขนมพื้นบ้านล้านนา

นำไปตากแดด

นำไปตากแดด

นำแผ่นแป้งที่คลึงแล้วไปตากแดด

ตากให้แห้งประมาณ 1 ชั่วโมง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment