วิธีทำตะกร้าสาน เชือกกล้วย ประโยชน์

เชือกกล้วย

เชือกกล้วยเป็นการนำกาบและก้านของต้นกล้วยที่กรีดเป็นเส้น ทำให้แห้ง อาจถักเปียหรือฟั่นเป็นเกลียวตามขนาดที่ต้องการ มาออกแบบหรือประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ อาจแต่งสีหรือย้อมสีเคลือบด้วยสารเคลือบผิว ประกอบหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หรือความสวยงาม หรือทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า ตะกร้า ถาดผลไม้ เป็นต้น 

ในส่วนของบทความนี้ก็เป็นการเอาเชือกกล้วย มาทำเป็นตระกร้า มีขั้นและวิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย ความเหนียว คงทน แข็งแรง ดูแลรักษาด้วยการนำผลิตภัณฑ์มาตากแดด อย่าให้โดนความชื้น เพราะจะทำให้ขึ้นราได้ เป็นการแปรรูปต้นกล้วยที่สร้างมูลค่าให้กับท้องถิ่นและชุมชนเป็นอย่างมาก รวมถึงสร้างอาชีพและรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชนอีกด้วย

เชือกกล้วย
การนำเชือกกล้วยมาสานเป็น กระเป๋า หมวก หรือเครื่องใช้ต่างๆ

ส่วนประกอบ

 1. เชือกกล้วยจากต้นกล้วย
 2.  เข็มหมุด
 3.  กรรไกร
 4. คัดเตอร์
 5. เข็มขนาดใหญ่
 6. ไม้ไผ่สำหรับขีดเส้น
 7. แลคเกอร์กันเชื้อรา
 8. กาวลาเท็ก
 9. กำมะถัน

วิธีทำตะกร้าสาน

 1. ตัดต้นกล้วยที่ได้ขนาด ความยาว 2 เมตร
 2. ลอกกาบต้นกล้วยออกมาทีละกาบ กรีดเป็นเส้น ๆ ยาวประมาณเส้นละ 1 เมตร
 3. นำเส้นกล้วยมาตากแดด ประมาณ 5 แดด เพื่อให้เชือกกล้วยแห้ง
 4.  นำเชือกกล้วยมาแช่น้ำ เอาฟองเชือกกล้วยออก เพื่อไม่ให้เชือกกล้วยเป็นเชื้อรา
 5.  สร้างแบบที่ต้องการตามรูปทรง เช่นทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม สร้างจากโฟม จากพลาสติกกลม
 6. นำเชือกกล้วยมาสานเป็นผลิตภัณฑ์ตามรูปทรงที่ต้องการ โดยเริ่มสานที่ก้นภาชนะนั้นๆ ฐานของรูปทรงจะสานเป็นลายก้างปลา ตัวผลิตภัณฑ์สานใส่ลายตามต้องการ พอได้ขนาดใส่หูหิ้ว

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
www.m-culture.go.th
www.kutao.go.th

One Comment

Add a Comment