วิธีทำเมี่ยง หรือ เหมี้ยง ของว่างหลังอาหารของชาวล้านนา

นึ่งใบเหมี้ยง

นึ่งใบเหมี้ยง

นำใบเหมี้ยงที่มัดแล้ว มานึ่งทันที

ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment