วิธีทำแกงฮังเล อาหารพื้นบ้านล้านนา (ภาคเหนือ)

ผสมเครื่องแกง

ผสมเครื่องแกง

นำเนื้อหมูมาผสมเครื่องแกง คลุกเคล้าให้เข้ากัน

หมักไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment