วิธีทำแกงฮังเล อาหารพื้นบ้านล้านนา (ภาคเหนือ)

หั่นเนื้อหมู

หั่นเนื้อหมู

นำหมูมาหั่นเป็นชิ้น

หั่นขนาดประมาณ 1.5 x 1.5 นิ้ว

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment