วิธีปลูกกล้วยไข่ เคล็บลับการปลูกกล้วยไข่ให้ผลผลิตที่ดี

วิธีปลูกกล้วยไข่ เคล็บลับการปลูกกล้วยไข่ให้ผลผลิตที่ดี

    กล้วยไข่ เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทานทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ไม่แพ้กล้วยหอมทอง และกล้วยน้ำว้า ผลกล้วยมีลักษณะเป็นผลป้อม สีลักษณะสีเหลืองไข่ มีรสหวานและมีคุณค่าทางอาหารสูง อย่างโปรตีน น้ำตาล และน้ำ นอกจากจะทานสุกแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปทำเป็นกล้วยอบตากแห้งซึ่งเก็บไว้ได้นานและสามารถที่จะนำออกจำหน่ายได้อีกด้วย

     กล้วยไข่เจริญเติบโตได้ด้วยดินร่วน โปร่ง มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถระบายน้ำได้ดี พื้นที่ปลูกเป็นที่ราบ ลมไม่แรงจัด อากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด อุณหภูมิที่เหมาะสม จะอยู่ในช่วง 20-25 องศาเซลเซียส เจริญเติบโตได้ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไปดูกันค่ะว่าวิธีปลูกกล้วยไข่ เคล็บลับการปลูกกล้วยไข่ให้ผลผลิตที่ดีมีอะไรบ้าง

วิธีปลูกกล้วยไข่ เคล็บลับการปลูกกล้วยไข่ให้ผลผลิตที่ดี
วิธีปลูกกล้วยไข่ เคล็บลับการปลูกกล้วยไข่ให้ผลผลิตที่ดี

วิธีปลูกกล้วยไข่

ขั้นตอนที่ 1  เตรียมดินปลูก ทั้งการไถดะ ไถแปร เพื่อย่อยดินให้ร่วน โปร่ง และกำจัดวัชพืช หลังจากนั้นให้ทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์
ขั้นตอนที่ 2 ขุดหลุมให้มีขนาดกว้าง 50 ยาว 50 ลึก 50 เซนติเมตร ให้ระยะระหว่างแถวห่างกัน 2 เมตร
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อขุดหลุมแล้วใส่ปุ๋ยคอก 1 ส่วน ผสมกับดิน 2  ส่วน ใส่ลงในหลุมปลูกให้ต่ำกว่าปากหลุมประมาณ 20 เซนติเมตร
ขั้นตอนที่ 4 นำหน่อพันธุ์กล้วยไข่ที่ดีมาปลูก ยาวประมาณ 50-70  เซนติเมตร โคนหน่อควรอวบ อ้วน สมบูรณ์ วางลงหลุมกึ่งกลาง แล้วกลบดินโดยรอบ และกลบโคนต้นให้แน่น การปลูกโดยการหันหน่อด้านตรงข้ามรอยตัด จากต้นเดิมเข้าหากันเป็นคู่จะทำให้เครือออกมาทางเครือเดียวกันเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว

การให้น้ำกล้วยไข่
การให้น้ำกล้วยสามารถให้น้ำต้นกล้วยอย่างสม่ำเสมอ ควรมีระบบน้ำที่ดี มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ อาจให้ตามร่องระหว่างแถวจะทำให้กล้วยไข่ออกผลมามีคุณภาพน่ารับประทาน

การใส่ปุ๋ยกล้วยไข่
การใส่ปุ๋ยกล้วยไข่นั้นสามารถใช้ใส่ปุ๋ยยูเรียใส่ที่โคนต้นกล้วยไข่ที่ต้นละ 2 กำมือ หลังจากแล้ว 1-2 เดือน หรือจะใช้สูตร 15-15-15 ก็ได้

กำจัดวัชพืชกล้วยไข่
กำจัดวัชพืชและพูนโคนแต่งหน่ออยู่เป็นประจำ ตัดแต่งใบแก่ ใบแห้งหรือใบเป็นโรค ใบแคระ แกรน ออกใบ

การเก็บเกี่ยวกล้วยไข่
กล้วยไข่ปลูกได้ 7-8 เดือนจะเริ่มออกปลี หลังจากนั้น 15 วัน ควรตัดปลีออกเพื่อให้ผลกล้วย เครือกล้วยเจริญเติบโตต่อไป หลังจากตัดปลีแล้วประมาณ 45-60 วัน กล้วยจะแก่เต็มที่พร้อมทำการเก็บเกี่ยวได้ ให้ทำการตัดกล้วยทั้งเครือ แล้วแบ่งเป็นหวีๆ นำไปบ่ม กล้วยจะสุกภายใน 2 วัน ถ้าไม่บ่ม กล้วยจะค่อยๆสุกภายใน 7-10 วัน โดยการใส่เข่งรองด้วยกระดาษ

การจำหน่าย
พ่อค้าแม่ค้าส่วนมากที่รับกล้วยไข่จากสวนไปขายให้พ่อค้าแม่ค้าขายปลีรายย่อยจะแบ่งคัดขนาดขายโดย กล้วยขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ราคาจะแตกต่างกันออกไป ส่วนที่จำหน่ายรายใหญ่ก็คือ ส่งไปขายที่กรุงเทพมหานคร ตลาดสี่มุมเมือง และจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศ เป็นต้น

เคล็บลับการปลูกกล้วยไข่ให้ผลผลิตที่ดี
เคล็บลับการปลูกกล้วยไข่ให้ผลผลิตที่ดีและมีรายได้ดีนั้นเคล็บลับอยู่ที่น้ำ ต้องให้ดินมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเพราะกล้วยไข่เป็นพืชที่ต้องการน้ำสูง

ภาพประกอบ : www.flickr.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

5 Comments

Add a Comment