วิธีเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินธรรมชาติ แบบประหยัดต้นทุน

วิธีเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินธรรมชาติ แบบประหยัดต้นทุน

     ปลาดุก (Walking catfish) เป็นสกุลของปลาหนังน้ำจืดในสกุล Clarias (/คลา-เรียส/) ในวงศ์ Clariidae โดยคำว่า Clarias มาจากภาษากรีกคำว่า chlaros หมายถึง “มีชีวิต” มีความหมายถึง การที่ปลาสกุลนี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้บนบกหรือสภาพที่ขาดน้ำ

     วิธีเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อดินธรรมชาติ แบบประหยัดต้นทุนให้กับเกษตรกร เป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงได้อย่างดี ขอแค่มีพื้นที่สำหรับการขุดเพื่อทำเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงปลาดุก ซึ่งปลาดุกโดยธรรมชาติทั่วไปจะอาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลอง หรือในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น การเพาะเลี้ยงปลาดุกก็สามารถเพาะเลี้ยงได้ในหลากหลายแหล่งด้วยกัน แล้วแต่งบประมาณของผู้เพาะเลี้ยง แต่วิธีที่ง่ายและประหยัดต้นทุนหากจะเริ่มในการทำธุรกิจก็คงจะเป็นการเพาะเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน วิธีเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินธรรมชาติ แบบประหยัดต้นทุน

วิธีเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินธรรมชาติ แบบประหยัดต้นทุน

เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก

    สิ่งแรกที่ได้พูดไปแล้วในเบื้องต้นคือการเตรียมพื้นที่สำหรับบ่อดิินในการเลี้ยงปลาดุก โดยให้ทำการปรับสภาพดินโดยการนำปูนขาวมาโรยให้ทั่วบริเวณบ่อ ใ่ปุ๋ยคอก ประมาณ 200 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วให้ใสน้ำลงในบ่อ ปล่อยทิ้งไว้ 5 วัน สังเกตให้น้ำเป็นสีเขียวตรวจวัดความเป็นกรดด่าง ให้อยู่ที่ 7.5 – 8.5 ถ้ายังไม่ถึงให้เติมปูนขาวเพิ่มอีก

เตรียมพันธ์ปลาดุก

     หาแหล่งจำหน่ายที่มีความเชื่อถือได้ ควรคัดเลือกลูกปลาดุกที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง สามารถวายน้ำได้เร็ว ดูที่ครีบ หาง ให้ดี ก่อนที่จะนำลูกปลาดุกปล่อยลงบ่อก็ให้นำถุงที่ใส่ลูกปลาดุก แช่น้ำในบ่อ เพื่อให้ปรับอุณภูมิให้เท่ากันก่อน ลูกปลาดุกจะได้ไม่ช็อค ขนาดลูกปลาที่นำมาเลี้ยงควรมีขนาดเท่ากับนิ้วมือ จะได้เพิ่มอัตราการรอดมากขึ้น

การให้อาหารปลาดุก

     เลือกอาหารให้เหมาะกับอายุปลา โดยที่ลูกปลาดุกขนาด 1-4 เซนติเมตร ควรให้อาหารปลาดุกขนาดเล็กพิเศษ ลูกปลาดุกขนาด 3 เซนติเมตร ให้อาหาร สำหรับปลาดุก 1-3 เดือน ระวังควรเก็บอาหารให้มิดชิดเพราะอาจเกิดเชื้อรา เมื่อนำให้ให้ลูกปลาดุกจะทำให้เสียชีวิตได้

     เกษตรตำบลในวันนี้กับวิธีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินธรรมชาติประหยัดต้นทุน ใครที่กำลังมองหาอาชีพที่น่าสนใจก็แนะนำการเลี้ยงปลาดุกเพื่อนำไปเป็นตัวเลือกในการประกอบการตัดสินใจอีกตัวเลือกนึงได้เลยค่ะ รับรองว่าหากนำเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงจากเกษตรตำบลไปใช้แล้ว สิ่งที่ได้ต้องคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอน

ภาพประกอบ : www.flickr.com

Add a Comment