สนุ่น

สนุ่น

เปลือกต้นหนาสีเทาเข้ม มีรอยแตกลึกตามยาว

Add a Comment