สายพันธุ์ของกล้วยหักมุกพม่า พันธุ์กล้วย ผลมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

กล้วยหักมุกพม่า

ชื่ออื่นๆ : กล้วยเมาะมานิ, Saxy Banana

ต้นกำเนิด : ประเทศเมียนมาร์

ชื่อสามัญ : Kluai Hak Muk Phama

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa (ABB) ‘Hak Muk Phama’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยหักมุกพม่า

ต้น  ลำต้นเทียมมีความสูง 3.5-4.0 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเทียมมากกว่า 15 เซนติเมตร สีของกาบลำต้นด้านนอกสีเขียวอมเหลือง ไม่มีปื้นดำ มีไขมาก กาบลำต้นด้านในสีเหลืองซีดและมีปื้นแดง

ใบ  ก้านใบค่อนข้างปิดมีสีเขียวอ่อน มีครีบเล็กน้อย ก้านใบมีไขมาก

ต้นกล้วยหักมุกพม่า
ต้นกล้วยหักมุกพม่า สีของกาบลำต้นด้านนอกสีเขียวอมเหลือง

ดอกหรือปลีก้านช่อดอกสีแดงไม่มีขน ลักษณะของใบประดับรูปไข่ค่อนข้างยาว ด้านนอกสีม่วงอมเทา มีไข ด้านในสีแดงอมส้มสม่ำเสมอ ปลายใบประดับค่อนข้างมน มีสีเหลือง ใบประดับม้วน การเรียงของใบประดับซ้อนกันลึก มีก้านช่อดอกค่อนข้างยาว

ปลีกล้วยหักมุกพม่า
ปลีกล้วยหักมุกพม่า ใบประดับรูปไข่ค่อนข้างยาว ด้านนอกสีม่วงอมเทา มีไข

ผล  ผลมีขนาดปานกลางทรงกระบอก มีเหลี่ยมและจุกผลชัดเจน การเรียงของผลเป็นระเบียบ จำนวนหวีต่อเครือประมาณ 5-8 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 12-15 ผล ผลดิบมีสีเขียวคล้ายกล้วยหักมุกนวล ผลเมื่อสุกมีสีเหลืองนวล ผิวแตกลายงา เนื้อผลสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

ผลกล้วยหักมุกพม่า
ผลกล้วยหักมุกพม่า ผลมีเหลี่ยมและจุกผลชัดเจน

การขยายพันธุ์ของกล้วยหักมุกพม่า

การแยกหน่อ

การปลูก ขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร วางหน่อลงปลูกกลางหลุม กลบดินโดยรอบให้แน่น หลังปลูก 1 เดือนให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จากนั้นให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยหักมุกพม่าต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยหักมุกพม่า

ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้

สรรพคุณทางยาของกล้วยหักมุกพม่า

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยหักมุกพม่า

การแปรรูปของกล้วยหักมุกพม่า

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : รวบรวมสายพันธุ์กล้วย, www.rpplant.royalparkrajapruek.org

One Comment

Add a Comment