สารภี,สร้อยภี

สารภี,สร้อยภี

ชื่ออื่นๆ : ทรพี (จันทบุรี) สร้อยพี (ใต้) สาหละปี (เชียงใหม่,เหนือ)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Salapee

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ochrocarpus siamensis

ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE

ลักษณะของสารภี,สร้อยภี

ต้นสารภีเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 12-20 เมตร เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง ขรุขระเล็ก
น้อย เปลือกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ ผิวเปลือกมีสีน้ำตาล แตกกิ่งแน่น ปลายกิ่งมักห้อยลงลำต้นและกิ่งมียางสีเหลืองหรือขาว ใบรูปไข
ปลายมนกว้าง บางทีปลายใบเว้าลงเล็กน้อย ใบแตกออกเป็นคู่ตรงข้ามกันที่บริเวณกิ่ง โคนใบสอบเรียวแหลมถึงก้านใบ เนื้อใบ
หนาเกลี้ยงสีเขียว ขนาดความกว้างของใบประมาณ 5-8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 9-12 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่เดี่ยว ตามกิ่ง
มีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวกลิ่นหอม ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้เส้นเล็ก ๆ เป็นวง มีสีเหลือง ขนาดดอกกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร
ผลกลมเป็นรูปกระปุกเล็ก ผิวเรียบสีเขียว เมื่อสุกมีสีเหลือง เนื้อในมีรสหวาน ขนาดผลยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร

ดอกสารภี
ดอกสีขาวอมเหลือง ออกตามกิ่ง

การขยายพันธุ์ของสารภี,สร้อยภี

ใช้เมล็ด/นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณอาคารบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 3 ผสมดินปลูก ถ้าปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านหรืออาคารควรปลูกให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเพราะสารภีเป็นไม
้ที่มีทรงพุ่มโตพอสมควร
แสง ต้องการแสงแดดอ่อน หรือปานกลาง

น้ำ ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

ดิน ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นปานกลาง

ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2: 3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง

การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด

โรคศัตรู ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี

ธาตุอาหารหลักที่สารภี,สร้อยภีต้องการ

ประโยชน์ของสารภี,สร้อยภี

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นสารภีไว้ประจำบ้านจะทำให้มีอายุยืนนานเพราะต้นสารภีเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ละเอียด
แข็งแรง ทนทาน และเป็นไม้ไทยที่มีอายุยืนอีกด้วย นอกจากนี้โบราณยังเชื่ออีกว่า ดอกสารภียังช่วยเป็นสิ่งบำรุงสุขภาพจิต
ที่ดี เพราะดอกสารภีเป็นเครื่องยาบำรุงหัวใจชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ร่างกายเกิดอารมณ์เยือกเย็นอ่อนหวาน ดังนั้นจึงทำให้ชีวิต
มีอายุที่ยืนยาวได้เช่นกัน
ดอกตูมใช้ย้อมไหมใสแดง ดอกมีสารช่วยขยายหลอดลม ขับลม บำรุงหัวใจและแก้ไข้

สรรพคุณทางยาของสารภี,สร้อยภี

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นสารภีไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณ
เชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ผู้ปลูกควรเป็นสุภาพสตรีเพราะชื่อสารภีเป็น
ชื่อที่เหมาะสำหรับสตรี

คุณค่าทางโภชนาการของสารภี,สร้อยภี

การแปรรูปของสารภี,สร้อยภี

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9365&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment