รอยตำหนิที่เกิดจากแมลง

รอยตำหนิที่เกิดจากแมลง

ผลกล้วยลาย มีจุดบริเวณผล

Add a Comment