สำโรง วงศ์สำโรง STERCULIACEAE วงศ์ของพืช

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์สำโรง STERCULIACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา หรือไม้ล้มลุก มีขนแยกแขนงหรือเกล็ด ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ รูปมือหรือนิ้วมือเรียงสลับ ก้านใบมักโปนและงอคล้ายหัวเข่าทั้งสองด้าน แผ่นใบมักมีเส้นใบ หลักหลายเส้นออกจากโคนใบ ช่อดอกแบบกระจุก กระจะ หรือแยกแขนง ออกตามง่ามใบ ปลายกิ่ง และกิ่งที่ไร้ใบ ดอกสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ กลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ หรือหายไป เกสรเพศผู้ตั้งแต่ 5 อันขึ้นไป ส่วนใหญ่โคนก้านชูอับเรณูเชื่อมติด กันเป็นหลอด รังไข่อยู่เหนือฐานดอก ส่วนใหญ่มี 5 อัน บางครั้งมีน้อยกว่าหรือมากกว่า ปลายเชื่อมกันหรือเชื่อมติดกันตลอดแต่ละอันมี1ช่องแต่ละช่องมีไข่อ่อนตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ผลส่วนใหญ่แห้งแตก มีน้อยที่ไม่แตก บางครั้งมีครีบหรือปีก เมล็ดบางครั้งมีเยื่อหุ้ม

การกระจายพันธุ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้พบบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 7 สกุล คือ

  • สกุลลังเค้า (Commersonia)
  • สกุลปอแดง (Firmiana)
  • สกุลปออีเก้ง (Pterocymbium)
  • สกุลลำป้าง (Pterospermum)
  • สกุลตองจิง (Pterygota)
  • สกุลพุงทะลาย (Scaphium)
  • สกุลสำโรง (Sterculia)
มะโรง
มะโรงหรือสำโรง ไม้ต้นขนาดใหญ่ สีแดงหรือสีแสด

 

ปอแดง
ปอแดง ไม้ต้นผลัดใบ ช่อออกที่ปลายกิ่งสีเหลืองถึงสีแสดมีขนปกคลุม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment