ส้มเสี้ยว ใบใช้ประกอบอาหารมีรสเปรี้ยว

ดอกส้มเสี้ยว

ดอกส้มเสี้ยว

ดอกส้มเสี้ยว ดอกสีขาวออกเขียว

กลีบดอกแยกรูปหอกโคนสอบปลายแหลม

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment