ส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุก ไม้สามารถนำไปเป็นถ่านไฟได้

ส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุก

ชื่ออื่นๆ : ส้มหัวจุก ส้มแป้นหัวจุก

ต้นกำเนิด : เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนของทวีปเอเชีย และกลุ่มเกาะมลายู

ชื่อสามัญ : ส้มจุก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus reticulata Blanco Citrus tangerina

ชื่อวงศ์ : RUTACEAE

ลักษณะของส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุก

ไม้ผลยืนต้นขนาดกลาง มีอายุนานหลายปี ความสูงของลำต้นมีประมาณ 5-7 เมตร เป็นส้มเปลือกล่อนที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับส้มโชกุน และส้มเขียวหวานทั่วไป บริเวณขั้วผลจะยื่นออกมาคล้ายจุก ซึ่งแตกต่างจากส้มชนิดอื่นๆ ส้มชนิดนี้หลังจากที่ปลูกไปประมาณ 3 ปี ส้มจุกก็จะเริ่มให้ผลผลิต โดยใช้เวลาประมาณ 20 วัน นับจากเริ่มผลิดอกไปจนถึงระยะที่ดอกบาน และต่อมาอีกประมาณ 8 เดือน ผลส้มจุกจะเริ่มแก่จนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เมื่อมีอายุครบ 5 ปี มักจะให้ผลผลิตได้มากและมีคุณภาพ และจะให้ผลอย่างต่อเนื่อไม่ต่ำกว่า 20 ปี ให้ผลผลิตใจช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

ส้มจุก
ส้มจุก บริเวณขั้วผลจะยื่นออกมาคล้ายจุก

การขยายพันธุ์ของส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุก

ใช้กิ่ง/ลำต้น

การเพาะโดย การตอน หรือ การติดตา

วิธีปลูก : ไม่ว่าจะเป็นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน ต้องมีการยกร่อง เพื่อให้ระบบรากระบายน้ำออกจากระบบรากอย่างรวดเร็ว ระยะปลูก คือ ระยระหว่างแถว 5-6 ม. ระยะระหว่างต้น 4-5 ม. ขุดหลุมขนาด 50×50 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก่อนปลูก

ธาตุอาหารหลักที่ส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุกต้องการ

ประโยชน์ของส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุก

  • ผลสุกนำไปรับประทาน
  • น้ำส้มใช้ดื่มแก้กระหาย
  • ไม้ สามารถนำไปเป็นถ่านไฟได้ จุดเด่นเนื้อจากสามารถติดไฟได้ดี

สรรพคุณทางยาของส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุก

คุณค่าทางโภชนาการของส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุก

การแปรรูปของส้มแป้นจุก หรือ ส้มจุก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11137&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment