หญ้าข้าวนกสีชมพู หญ้าอายุหลายปี ขึ้นเป็นกอ

หญ้าข้าวนกสีชมพู

ชื่ออื่นๆ : หญ้าข้าวนกสีชมพู

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ :  jungle rice

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Echinochloa colana (L.) Link

ชื่อวงศ์ : –

ลักษณะของหญ้าข้าวนกสีชมพู

ลำต้นใบและดอกบางทีมีสีชมพู รอยต่อระหว่างใบและกาบใบไม่มีเยื่อกันน้ำฝนและเขี้ยวกันแมลง
หญ้าอายุหลายปี ขึ้นเป็นกอ โคนต้นเอนแล้วตั้งตรงสูง 80 – 150 ซม. กาบใบผิวเกลี้ยง ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 1 – 1.5 ซม. ยาว 30 – 50 ซม. ดอก เป็นช่อกระจะ กว้าง 1.5 – 3 ซม. ยาว 12 – 20 ซม. ช่อย่อย จำนวน 12 – 30 ช่อ เรียงบนแกนช่อดอกแบบสลับ ลักษณะรูปไข่ กว้าง 1.5 – 1.7 มม. ยาว 3 – 3.2 มม. ปลายเรียว แหลมเป็นรยางค์ กาบช่อย่อยเป็นเยื่อบางแผ่นล่างสั้นกว่าแผ่นบนแผ่นบนปลายเป็นรยางค์แข็ง ยาว 1 – 1.5 ซม. กาบคลุมบน รูปรี เนื้อแข็ง ผิวเกลี้ยงเป็นมัน ขอบเป็นเยื่อบางโอบโค้ง ปลายเป็นจะงอยแข็ง อับเรณู 3 อัน สีเหลืองหรือสีน้ำตาล ปลายเกสรเพศเมียสีชมพู หรือสีน้ำตาลอ่อน ผล สีเหลืองหรือสีน้ำตาล รูปรี ยาวประมาณ 1 มม. ผิวเกลี้ยง

หญ้านกสีชมพู
หญ้านกสีชมพู ปลายใบเรียวแหลม ลำต้นใบและดอกบางทีมีสีชมพู

การขยายพันธุ์ของหญ้าข้าวนกสีชมพู

ใช้เมล็ด/นำเมล็ดมาว่าน

ธาตุอาหารหลักที่หญ้าข้าวนกสีชมพูต้องการ

ประโยชน์ของหญ้าข้าวนกสีชมพู

นำมาเลี้ยงสัตว์ แต่ถือว่าเป็นวัชพืช

สรรพคุณทางยาของหญ้าข้าวนกสีชมพู

คุณค่าทางโภชนาการของหญ้าข้าวนกสีชมพู

การแปรรูปของหญ้าข้าวนกสีชมพู

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10555&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment