หญ้าคา แฝก คา พืชใบเลี้ยงเดี่ยวล้มลุก มีอายุอยู่ข้ามฤดูและนานหลายปี

หญ้าคา แฝก คา

ชื่ออื่นๆ : คาหลวง , คา (ภาคกลาง) ลาแล , ลาลางมลายู และ เก้อฮี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) 

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : หญ้าคา Cogon grass, Alang-alang, Lalang

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Imperata cylindrica (Linn.) Beauv.

ชื่อวงศ์ : Poaceae (Gramineae)

ลักษณะของหญ้าคา แฝก คา

เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวล้มลุก มีอายุอยู่ข้ามฤดูและนานหลายปี สูงประมาณ 50 – 100 ซม. มีเหง้าใต้ดินรูปร่างยาวสีขาวและแข็งมาก ปลายแหลม ใบเดี่ยวแทงออกจากเหง้ารูปแถบยาว ปลายแหลม โคนสอบเรียว กว้าง 1 – 2 ซม. ยาวได้ถึง 1 ม. ขอบใบคม ผิวใบมีขนสั้นแข็งเกาะติดจำนวนมาก ลำต้นแข็งยาวใบแข็งและสาก ดอกออกเป็นช่อ โดยก้านช่อดอกออกจากเหง้าสูงเสมอปลายใบ ดอกย่อยเกาะเวียนรอบปลายช่อ ดอกย่อยเล็กมีขนสีขาวฟูรอบๆ ดอก ก้านดอกสั้น ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตกรูปรี เมล็ดสีเหลือง

หญ้าคา
ลำต้นเป็นทรงกลมเรียวยาวขนาดเล็ก ใบเป็นขน
ดอกหญ้าคา
ออกดอกเป็นช่อก้านยาวสีขาว คล้ายหางกระรอก

การขยายพันธุ์ของหญ้าคา แฝก คา

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ/ขยายพันธุ์ด้วยการแตกกอ และเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่หญ้าคา แฝก คาต้องการ

ประโยชน์ของหญ้าคา แฝก คา

ประโยชน์ของหญ้าคา
หญ้าคาเป็นวัชพืชที่มีประโยชน์หลายด้านมาก ทั้งในฐานะเป็นพืชสมุนไพรที่นำสามารถมาทำเป็นยารักษาโรค และในฐานะ
เป็นพืชทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในที่นี้ ผู้เขียนขอแบ่งประเด็นนำเสนอประโยชน์ของหญ้าคา ออกเป็น
๒ ลักษณะ คือ
๑. ประโยชน์ในฐานะเป็นพืชสมุนไพร
หญ้าคาขึ้นชื่อว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น โรคไต โรคมะเร็งคอ แก้ลมพิษ ผื่นคัน
แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ แก้โรคริดสีดวง แก้โรคความดันโลหิตสูง แก้โรคเบาหวาน เป็นต้น โดยส่วนต่างๆของหญ้าคามีคุณสมบัติ
ในการรักษาโรคได้หลายอย่าง ดังนี้
ในส่วนของ ราก มีประโยชน์ในแง่ใช้ปรุงเป็นยารับประทานเพื่อห้ามเลือด แก้ร้อนใน แก้ไอกระหายน้ำ แก้เลือดกำเดาไหล
แก้พิษอักเสบในกระเพาะอาหาร เป็นต้น
ในส่วนของ ใบ มีประโยชน์ในแง่ใช้ปรุงเป็นยาต้มอาบ แก้ลมพิษ ผื่นคัน แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นต้น ในส่วนของ
ดอก มีประโยชน์ในแง่ใช้ปรุงเป็นยารับประทานแก้ปวด อุจจาระเป็นเลือด และยังสามารถนำมาตำเป็นยาพอกแผลอักเสบ บวม
ฝีมีหนอง เป็นต้น
๒. ประโยชน์ในฐานะเป็นพืชทางเศรษฐกิจ
หญ้าคานับว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจมาก เนื่องจากเราสามารถใช้ประโยชน์จากหญ้าคาได้หลายอย่างด้วยกัน
อาทิ นำมาไพเป็นตับทำเป็นที่มุงหลังคา เช่น ใช้มุงหลังคากระท่อม เล้าไก่ เล้าเป็ด คอกเลี้ยงหมู เป็นต้น ในแง่การนำหญ้าคามาไพ
เป็นตับ แล้วนำไปใช้มุงหลังคานั้น ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรง เพราะเคยทำมาแล้วด้วยตนเอง เนื่องจากว่าหมู่บ้านของผู้เขียน
(บ้านสกล ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ) เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านการไพหญ้าคาของจังหวัดสุรินทร์
ดังนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ของที่นี้จึงมีอาชีพไพหญ้าคาขาย ควบคู่กับการทำไร่นา ซึ่งการประกอบอาชีพไพหญ้าคาขายนั้นสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในระดับหนึ่ง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากปัจจุบัน ชาวบ้านหาหญ้าคาได้ยากขึ้น เพราะส่วนใหญ่จะถูกไฟเผา
พร้อมๆกับวัชพืชอื่นๆในท้องไร่ท้องนา จะว่าไปแล้ว การไพหญ้าคาของแต่ละท้องที่จะมีลักษณะไม่เหมือนกัน อันเนื่องมาจาก
ความจำกัดทางด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

สรรพคุณทางยาของหญ้าคา แฝก คา

ใช้ลำต้นสดหรือแห้ง นำมาปรุงเป็นยาแก้โรคไต แก้โรคมะเร็งคอ และแก้ฝี , ดอก ใช้เป็นยาแก้ปัสสาวะแดง แก้ไอ แก้มะเร็งในลำไส้ แก้ริดสีดวงต่าง ๆ , ราก ใช้ปรุงกินเป็นยาแก้ร้อนใน แก้พิษอักเสบในกระเพาะปัสสาวะ แก้น้ำดีซ่าน ตาเหลือง และเบื่ออาหาร นอกจากนี้หญ้าคายังให้แร่ธาตุไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปแทสเซียมอย่างมาก , ทำให้ดินร่วนซุย ทำให้ออกซิเจนลงไปในดิน ได้สะดวก ทำให้ไม่แน่น , มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพืชตระกูลถั่วคือ ถ้าเน่าเป็นปุ๋ยแล้ว จะสามารถป้องกันเพลี้ยและแมลงต่างๆได้

คุณค่าทางโภชนาการของหญ้าคา แฝก คา

การแปรรูปของหญ้าคา แฝก คา

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12149&SystemType=BEDO
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://www.flickr.com

One Comment

Add a Comment