หญ้าฮังกา (เลย) เป็นอาหารสัตว์ ใช้มุงหลังคา ใบใช้ในงานจักสาน

หญ้าฮังกา (เลย)

ชื่ออื่นๆ : กกเล็ก

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : กกเล็ก Elegant cyperus

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus pulcherrimus Willd. & Kunth

ชื่อวงศ์ : Cyperaceae

ลักษณะของหญ้าฮังกา (เลย)

ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม มีลักษณะเป็นกอคล้ายหญ้า สูงประมาณ 20-50 ซม. เป็นวัชพืชหลายฤดู มีระบบรากฝอย ไม่มีไหลเหมือนหญ้าแห้วหมู ใบสีเขียวสดเป็นมัน แผ่นใบแคบเรียวยาว ขอบใบเรียบ ใบยาวประมาณ 20-30 ซม. ดอก เป็นช่อแบบอัมเบล (umbel ) ช่อดอกแน่นมีสีน้ำตาลอมแดง มีกลีบรองช่อดอก 3 อัน ยาวไม่เท่ากัน ก้านช่อดอกเป็นสามเหลี่ยมตั้งตรงสูงกว่าพุ่มต้น ประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกย่อยมีรูปร่างรี ปลายแหลมข้างหนึ่ง

หญ้าฮังกา
หญ้าฮังกา ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม มีลักษณะเป็นกอคล้ายหญ้า

การขยายพันธุ์ของหญ้าฮังกา (เลย)

ใช้เมล็ด/สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นแฉะ มีน้ำขัง ในท้องทุ่งนา สามารถขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่หญ้าฮังกา (เลย)ต้องการ

ประโยชน์ของหญ้าฮังกา (เลย)

เป็นอาหารสัตว์ ใช้มุงหลังคา ใบใช้ในงานจักสาน

สรรพคุณทางยาของหญ้าฮังกา (เลย)

คุณค่าทางโภชนาการของหญ้าฮังกา (เลย)

การแปรรูปของหญ้าฮังกา (เลย)

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11707&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment