หางนกยูง ส้มพอ พญาไม้ผุ ขวางยอย

หางนกยูง ส้มพอ พญาไม้ผุ ขวางยอย

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Barbados Pride , peacock Flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE / CASALPI-NIACEAE

ลักษณะของหางนกยูง ส้มพอ พญาไม้ผุ ขวางยอย

เป็นพรรณไม้พุ่ม ที่มีลำต้นขนาดเล็ก และแตกกิ่งก้านสาขามาก เรือนยอดจะโปร่งกิ่งก้านสาขาที่ยังอ่อนอยู่ เป็นสีเขียว ส่วนกิ่งที่แก่หรือเปลือกของต้นจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ลำต้นสูงประมาณ 3-4 เมตร เป็นไม้ใบรวม ออกใบเป็นแผงซึ่งแผงๆหนึ่งมีใบย่อยอยู่หลายคู่ แต่ละคู่จะตรงข้ามกัน และใบย่อยตรงส่วนปลายจะไม่มีคู่ ลักษณะใบย่อยจะกลมมน ปลายใบมนแต่โคนใบแหลมออกเรียงกันเป็นคู่ๆ ตามก้านใบ ก้านใบก้านหนึ่ง จะมีใบย่อยอยู่ราวๆ 8-12 คู่ ขนาดของใบย่อยกว้างประมาณ 0.5 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว มีสีเขียว ออกดอกเป็นช่อ อยู่ตามปลายกิ่ง หรือส่วนยออดของต้น ช่อดอกจะยาวเกือบ 1 ฟุตได้ ดอกของหางนกยูงมีอยู่หลายสีเช่น แดง เหลือง ชมพู ส้ม มีอยู่ 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่ราวๆ 1-1.5 นิ้ว ขอบของกลีบจะยับย่นเป็นเส้นลอน สีเหลือง เกสรอยู่กลางดอกเป็นเส้นงอนยาวโผล่พ้นเหนือดอกออกมา ลักษณะของผลเป็นฝักแบน และมีเมล็ดอยู่ภายในมาก เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจัด ปลูกง่ายและขึ้นง่าย ปลูกได้ในดิน ทุกชนิดและยังทนทานอีกด้วย ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง

หางนกยูง
ต้นหางนกยูง ดอกสีส้ม ออกเป็นช่อ

การขยายพันธุ์ของหางนกยูง ส้มพอ พญาไม้ผุ ขวางยอย

ใช้เมล็ด/-

ธาตุอาหารหลักที่หางนกยูง ส้มพอ พญาไม้ผุ ขวางยอยต้องการ

ประโยชน์ของหางนกยูง ส้มพอ พญาไม้ผุ ขวางยอย

ราก ของต้นดอกสีแดง ปรุงเป็นยา รับประทานขับประจำเดือน
ให้ร่มเงา ใช้เป็นไม้ประดับได้
ส่วนเมล็ดใช้ประกอบอาหาร เช่น ต้มนำตาลราดกระทิ เป็น ขนมหวาน

สรรพคุณทางยาของหางนกยูง ส้มพอ พญาไม้ผุ ขวางยอย

คุณค่าทางโภชนาการของหางนกยูง ส้มพอ พญาไม้ผุ ขวางยอย

การแปรรูปของหางนกยูง ส้มพอ พญาไม้ผุ ขวางยอย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9367&SystemType=BEDO

Add a Comment