อั้วนวลจันทร์ เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน

อั้วนวลจันทร์

ชื่ออื่นๆ :  อั้วพวงมณี, คอน้ำเต้าดอกขาว

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : ขาวมะลิลา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calanthe vestita Lindl.

ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะของอั้วนวลจันทร์

ลักษณะทั่วไป เป็นกล้วยไม้ดิน ลำต้น ลักษณะเป็นลำ เรียกว่า ลำลูกกล้วย (Pseudobilb) ลักษณะหัวรูปรีเป็นเหลี่ยม ขนาดสูง 8-12.5 ซม.

ใบ บางลักษณะเป็นจีบขนาดยาว 45-60 ซม. กว้าง10-12 ซม. ดอก เป็นช่อ ก้านช่อดอกยาว 60-80 ซม. ปลายมักจะโค้งดอกในช่อค่อนข้างดก

ดอกสีขาวและมีจุดเหลืองบริเวณปากด้านใน ขนาดดอก ยาว 4 ซม. กว้าง 2 ซม. ราก เป็นแบบรากดิน พบมากในป่าดิบแล้งทางภาคใต้

ต้นอั้วนวลจันทร์
ต้นอั้วนวลจันทร์ ลำต้นเป็นลำ
อั้วนวลจันทร์
อั้วนวลจันทร์ ดอกสีขาวและมีจุดเหลืองบริเวณปากด้านใน

การขยายพันธุ์ของอั้วนวลจันทร์

ใช้ส่วนอื่นๆ/วิธีตัดแยก ·และ การเพาะเนื้อเยื่อ

ธาตุอาหารหลักที่อั้วนวลจันทร์ต้องการ

ประโยชน์ของอั้วนวลจันทร์

เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน

สรรพคุณทางยาของอั้วนวลจันทร์

คุณค่าทางโภชนาการของอั้วนวลจันทร์

การแปรรูปของอั้วนวลจันทร์

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11310&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment