อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ หัวน้ำเหมี้ยง อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ

หัวน้ำเหมี้ยง

หัวน้ำเหมี้ยง น้ำเหมี้ยง อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ได้จากการเคี่ยวน้ำที่มาจากเหมี้ยงนึ่ง (ส่วนใหญ่ได้จากน้ำก้นถุงใส่เหมี้ยงนึ่ง) เคี่ยวไฟด้วยอ่อน ๆ จนงวดและข้น แล้วเก็บใส่กระบอก เก็บไว้ปรุงอาหาร มีรสฝาด เช่น ใช้ในการปรุงน้ำเหมี้ยง ซึ่งเป็นตำรับอาหารประเภทคั่ว อาหารของภาคเหนือ (อุทิตย์ เป็งมล, สัมภาษณ์, 10 ก.ค. 2550; สิรวิชญ์ จำรัส, สัมภาษณ์, 15 มิถุนายน 2550)

หัวน้ำเหมี้ยง
หัวน้ำเหมี้ยง น้ำจะมีสีดำเหนียว

วิธีทำหัวน้ำเหมี้ยง

  1. นำน้ำเหมี้ยงที่ได้จากการนึ่งเหมี้ยงมาใส่กระทะเคี่ยว

    นำน้ำเหมี้ยงมาเคี่ยว
    นำน้ำเหมี้ยงที่ได้จากการนึ่ง มาเคี่ยว
  2. เคี่ยวไปเรื่อยๆ ถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำ แล้วเคี่ยวต่อ ใช้เวลาประมาณ 2 วัน เคี่ยวต่อจนน้ำงวด จะได้หัวน้ำเหมี้ยงและมีสีดำ ข้นและเหนียว

    เคี่ยวจนเหนียว
    เคี่ยวและเติมน้ำเรื่อยๆ ช้เวลาประมาณ 2 วัน

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://lannainfo.library.cmu.ac.th

2 Comments

Add a Comment