เตยปาหนัน เส้นใบนำมาถักสานเป็นผลิตภัณฑ์

เตยปาหนัน

ชื่ออื่นๆ : ต้นลำเจียก  เตยทะเล  ปะหนัน  ปาแนะ

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : เตยปาหนัน Seashore screwpine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus odoratissimus Linn.

ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE

ลักษณะของเตยปาหนัน

ลักษณะต้นเป็นกอ ชอบขึ้นที่ดินร่วนปนทรายและขยายพันธ์ได้รวดเร็วมาก ลำต้นไม่ใหญ่มากนักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซ็นติเมตรมีใบห่อหุ้มลำต้นไว้จำนวนมาก ต้นที่มีอายุยังอ่อนลำต้นจะสูงจากดินประมาณ 5 – 6 นิ้ว แต่ต้นที่แก่มากจะสูงจากดิน
3 – 4 ฟุตหรือมากกว่านั้น แล้วแต่อายุการเจริญเติบโต
ใบมีลักษณะยาวเรียว มีหนามสามด้านหนาบบริเวณขอบใบจะไปทางเดียวกัน แต่หนามบริเวณหลังของใบจะสวนทางกันกับหนามของใบ

เตยปาหนัน
เตยปาหนัน ต้นเป็นกอ ใบมีลักษณะยาวเรียว มีหนามหนา

การขยายพันธุ์ของเตยปาหนัน

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ/ขยายพันธ์ด้วยหน่อ

ธาตุอาหารหลักที่เตยปาหนันต้องการ

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่ชื้นแฉะที่มีดินทรายปนอยู่ หรือพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า หรือบริเวณลำธาร

ประโยชน์ของเตยปาหนัน

เส้นใบมีคุณสมบัติเหมาะที่จะนำมาถักสานเป็นผลิตภัณฑ์

สรรพคุณทางยาของเตยปาหนัน

คุณค่าทางโภชนาการของเตยปาหนัน

การแปรรูปของเตยปาหนัน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10985&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment