เทคนิคการผสมเกสรทุเรียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลของทุเรียน

การที่เกสรทุเรียนผสมกันเองตามธรรมชาติ จะทำให้ทุเรียนจะติดผลน้อย โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์ชะนีจะติดผลไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์และพันธุ์ ก้านยาวจะติดผลไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ และทุเรียนมักจะติดผลปลายกิ่งหรือกิ่งเล็ก ทําให้การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวลําบากต้องมีการโยกกิ่ง มักทําให้กิ่งฉีกหักได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีลมพายุ หรือฝนตกหนัก หากปล่อยทิ้งไว้จะทําให้การปลูกทุเรียนได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

ผลทะเรียน
ผลทะเรียน ผลมีขนาดใหญ่และมีหนามแข็งปกคลุมทั่วเปลือก

การแก้ไข

การนําเทคนิคการผสมเกสรทุเรียนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลของทุเรียนจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การติดผลของทุเรียนเกิดขึ้นได้ช้า เร็ว หรือมีขนาดของผลเท่าๆ กัน และมีคุณภาพดีได้ด้วยนั้น เพียงใช้ขั้นตอนการปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้

การเตรียมอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเกสรทุเรียน มีดังนี้

 1. พู่กัน
 2. บันได
 3. ถุงผ้าขาวบาง
 4. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
 5. กรรไกรเล็ก
 6. ขวดหรือกระบอกพลาสติก
 7. ไฟฉายหรือแสงสว่างชนิดอื่น
 8. ป้ายสําหรับบันทึกชื่อพันธุ์วัน เดือน ปี

ขั้นตอนการผสมเกสรทุเรียน

 1. เวลา 09.00-12.00 น. ใช้กรรไกรเล็กตัดแต่งดอกพันธุ์แม่ให้เหลือเฉพาะดอกขาว และตัด เกสรตัวผู้ออกทิ้ง หลังจากนั้นใช้ถุงผ้าขาวบางคลุมดอกขาวพันธุ์แม่ไว้
 2. เวลา 19.00-19.30 น. ทําการเก็บละอองเกสรตัวผู้ ของพันธุ์พ่อโดยใช้กรรไกรเล็กตัด เฉพาะอับละอองเกสรตัวผู้ที่แตกใส่ไว้ในขวดหรือกระบอกพลาสติกสําหรับละอองเกสรนี้สามารถมองเห็นไดด้วยตาเปล่าซึ่งจะมีลักษณะเป็นละอองสีขาวเกาะติดอยู่กับอับละอองเกสร
 3. เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป เริ่มทําการผสมเกสร โดยใช้ปลายพู่กันแตะละอองเกสรตัวผู้แล้วนําไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุ์แม่ ซึ่งดอกเกสรพันธุ์แม่จะมีลัษณะดอกกลม สีเหลือง แล้วคลุมด้วยผ้าขาวบางไว้ตามเดิม ผูกป้ายบันทึก เขียนชื่อพันธุ์วัน เดือน และ ปี ที่ทำการผสมเกสร กิ่งทุเรียน ในแต่ละต้นมักจะมีระดับความสูงต่ำต่างกัน จึงแนะนําให้ปฏิบัติด้วยวิธีการดังนี้
เกสรทุเรียน
เกสรทุเรียน การนำเกสรตัวผู้ไปแตะตัวเมีย

วิธีผสมเกสรกิ่งที่อยู่ในระดับต่ำ

 1. ตัดดอกทุเรียนที่กำลังบานและพร้อมที่จะผสมเกสรของพันธุ์พอ ในเวลา 19.00-19.30 น. ไปทําการผสมเกสรโดยให้ส่วนของอับเกสรตัวผู้ที่มีละอองเกสรตัวผู้สีขาวไปแตะกับยอดเกสรตัวเมียพันธุ์แม่
 2. ตัดเฉพาะชุดของเกสรตัวผู้พันธุ์พ่อโดยใช้มือจับก้านเกสรตัวผู้ ซึ่งที่ปลายก้านจะมี อับละอองเกสรตัวผู้เกาะอยู่ แล้วนําไปแตะกับยอดเกสรตัวเมียพันธุ์แม่
 3. ตัดเฉพาะอับละอองเกสรตัวผู้ที่มีละอองเกสรสีขาวเกาะอยู่ภายในดอกพันธุ์พ่อใส่ขวด แล้วใช้ปลายพู่กันแตะละอองเกสรตัวผู้นำไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุ์แม่

วิธีผสมเกสรกิ่งที่อยู่ในระดับสูง

 1. เก็บละอองเกสรตัวผู้พันธุ์พ่อใส่ขวดผูกเชือกแล้วคล้องคอ ซึ่งเกษตรกจะต้องทําการปีนขึ้นต้นทุเรียนแล้วใช้ปลายพู่กันแตะละอองเกสรตัวผู้ในขวดนําไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุ์แม่
 2. ทําการเก็บละอองเกสรตัวผู้พันธุ์พ่อใส่ในกระป๋องพลาสติก แล้วใช้แปรงขนอ่อนต่อด้ามไม้ยาว ใช้ปลายแปลงแตะละอองเกสรตัวผู้ในกระป๋องนําไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุ์แม่ วิธีนี้ไม่ต้องปีนขึ้นไปผสมเกสรบนต้นทุเรียนในกรณีต้นพันธุ์พ่ออยู่ใกล้กับต้นพันธุ์แม่ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งต่ำหรือกิ่งสูง สามารถใช้แปรงขนอ่อนแตะละอองเกสรตัวผู้พันธุ์พ่อแล้วนําไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียพันธุ์แม่ได้เลย

คู่พันธุ์ที่เหมาะสมในการผสมเกสร

การเลือกคู่พันธุ์ทุเรียนที่เหมาะสมสําหรับการผสมเกสรเพื่อให้ทุเรียนติดได้ผลดี สามารถเลือกจากคู่พันธุ์เหมาะสมได้ดังนี้

 • เกสรตัวผู้พันธุ์หมอนทองและก้านยาว ผสมกับ พันธุ์แม่ชะนี
 • เกสรตัวผู้พันธุ์หมอนทองและชะนี ผสมกับ พันธุ์แม่ก้านยาว
 • เกสรตัวผู้พันธุ์หมอนทองและชะนี ผสมกับ พันธุ์แม่อีหนัก
 • เกสรตัวผู้พันธุ์หมอนทองต่างต้นและชมพูศรี ผสมกับพันธุ์แม่หมอนทอง
 • เกสรตัวผู้พันธุ์ชะนีและชมพูศรี ผสมกับพันธุ์แม่กระดุม
ดอกทุเรียน
ดอกทุเรียนที่บานและพร้อมที่จะผสมเกสร

ผลทุเรียนที่เกิดจากการผสมเกสร

ผลทุเรียนที่ได้จากการใช้เทคนิคผสมเกสรนั้นจะสังเกตได้ 2 ลักษณะดังนี้

 • ลักษณะภายนอก
  – การเจริญเติบโตของผลทุเรียนจะเร็วกว่าการผสมเกสรกันเองตามธรรมขาติ
  – รูปทรงของผลสวยงามไม่บิดเบี้ยวพูเต็มเกือบทุกพู
 • ลักษณะภายใน
  – ลักษณะเนื้อทุเรียน สีเนื้อทุเรียน รสชาติไม่แตกต่างจากทุเรียนที่ผสมเกสรกันเองตาม ธรรมชาติ
  – ในแม่พันธุ์ชะนี จะได้พูเต็ม และจํานวนพูต่อผลมากขึ้น
  – ในแม่พันธุ์กระดุมทอง จะได้เมล็ดลีบตั้งแต่ 29-55 เปอร์เซ็นต์
  – ในแม่พันธุ์หมอนทอง จะได้ความหนาของเนื้อมากตั้งแต่ 1.9-2.78 เซ็นติเมตร และมี เมล็ดลีบตั้งแต่ 40-59 เปอร์เซ็นต์
เนื้อทุเรียน
ทุเรียน เนื้อในมีสีเหลืองซีด มีกลิ่นหอมแรง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. สามารถกําหนดตําแหน่งการติดผล ตามกิ่งที่มีขนาดใหญ่หรือกิ่งที่อยู่ในระดับต่ำได้
 2. จะช่วยให้ทุเรียนติดผลดีขึ้น
 3. ช่วยในการปฏิบัติและดูแลรักษาสวนทําได้สะดวก
 4. สามารถกําหนดวันเก็บเกี่ยวได้ และเก็บเกี่ยวได้ง่าย
 5. จะทําให้ผลทุเรียนแก่ใกล้เคียงกัน หรือพร้อมกัน 
 6. รูปทรงผลสวยงาม พูเต็มเกือบทุกพู นํ้าหนักและขนาดผลดี
 7. ลักษณะคุณภาพของเนื้อทุเรียน และรสชาติไม่เปลี่ยนแปลง
 8. ได้รับผลผลิตทุเรียนมากขึ้น
 9. ผลผลิตทุเรียนจะเป็นที่ต้องการของตลาด

ราคาขายทุเรียน

ราคา ณ วันที่ 3 เมษายน 3565

 • ทุเรียนหมอนทอง (ใหญ่สวย) ราคากิโลกรัมละ 240 บาท / กลางสวย 220 บาท / เล็กสวย ราคากิโลกรัมละ 200 บาท 
 • ทุเรียนนกกระจิบ (ใหญ่สวย) ราคากิโลกรัมละ 230 บาท / กลางสวย 220 บาท / เล็กสวย ราคากิโลกรัมละ 150 บาท
 • ทุเรียนกระดุม (ใหญ่สวย) ราคากิโลกรัมละ 120 บาท / กลางสวย 110 บาท / เล็กสวย ราคากิโลกรัมละ 90 บาท
 • ทุเรียนชะนี (ใหญ่สวย) ราคากิโลกรัมละ 120 บาท / เล็กสวย ราคากิโลกรัมละ 90 บาท 
 • ทุเรียนก้านยาว (ใหญ่สวย) ราคากิโลกรัมละ 120 บาท / เล็กสวย ราคากิโลกรัมละ 100 บาท  ราคา ณ วันที่ 18 กันยายน 2464
 • ทุเรียนพวงมณี (ใหญ่สวย) ราคากิโลกรัมละ 240 บาท ราคา ณ 30 มีนาคม 2565

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
http://www.eto.ku.ac.th
https://www.youtube.com
http://baimai.org
https://www.simummuangmarket.com
https://www.flickr.com

One Comment

Add a Comment