เบญจมาศ ไม้ประดับที่สามารถดูดสารพิษภายในอาคารได้

เบญจมาศ

ชื่ออื่นๆ : เบญจมาศ

ต้นกำเนิด : ประเทศญี่ปุ่นและจีน

ชื่อสามัญ : Chrysanthemum

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendranthemum grandifflora

ชื่อวงศ์ : Asteraceae

ลักษณะของเบญจมาศ

เบญจมาศเป็นไม้ขนาดเล็กสูงประมาณ 1 – 3 ฟุต ตามกิ่งก้านและลำต้นมีขนละเอียด ใบเรียวรี ขอบใบหยัก
ใบสีเขียวอ่อนนุ่มมีขนอ่อนๆทั่วทั้งใบ ดอกกลม กลีบใบจะซ้อนๆกันมีหลากหลายสี สีแดง สีบานเย็น สีขาว
สีม่วง น้ำเงิน สีเหลือง เบญจมาศเป็นไม้กลางแจ้งที่ชอบแดด ต้องการน้ำปานกลาง และความชื้นอย่างสม่ำเสมอ

พันธุ์เบญจมาศอยู่กว่า 1,000 พันธุ์ ที่นิยมปลูกในประเทศไทยเป็นประเภท Standard Type สีเหลืองและสีขาว พันธุ์ที่นิยมปลูกในขณะนี้คือ พันธุ์ขาวการะเกด พันธุ์ขาวเมืองตาก และพันธุ์ TW12 (Pui Tsin-Shin) ซึ่งให้ดอกสีขาว พันธุ์เหลืองตาก พันธุ์เหลืองทอง พันธุ์เหลืองอินทนนท์ พันธุ์เหลืองเกษตร และพันธุ์ TW17 (Shin-Fan-Tsu-Ri) ซึ่งมีดอกสีเหลือง

เบญจมาศ
เบญจมาศ ดอกกลม กลีบใบจะซ้อนกันมีหลากหลายสี เช่นสีแดง สีขาว สีชมพู สีม่วง

การขยายพันธุ์ของเบญจมาศ

ใช้เมล็ด, การปักชำ, การแยกหน่อ

ธาตุอาหารหลักที่เบญจมาศต้องการ

ประโยชน์ของเบญจมาศ

เบญจมาศเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กที่มีดอกสีสันสดใส
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง ใช้คลุมดินตามแนวทางเดินหรือริมรั้ว
เบญจมาศเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถสูงมากในการดูดสารพิษภายในอาคาร
ดังนั้นเมื่อนำมาปลูกภายในอาคารจึงควรตั้งไว้ในที่ๆแสงแดดส่องถึง รดน้ำอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถ
ออกดอกได้ตลอดทั้งปี

นอกจากดอกที่มีสีสันสดใส ทำให้บรรยากาศภายในสดชื่นสว่างไสว ชึ่งเป็นลักษณะเด่นของเบญจมาศแล้ว
เบญจมาศยังเป็นไม้ประดับที่มีความน่าสนใจมาก อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการดูดสารพิษสูงมาก
จำพวกสารพิษ ฟอร์มาดีไฮด์ เบนซีน และแอมโมเนีย จึงไม่ควรมองข้ามที่จะหาเบญจมาศมาปลูกในสำ
นักงานหรือบ้านเรือน

สรรพคุณทางยาของเบญจมาศ

คุณค่าทางโภชนาการของเบญจมาศ

การแปรรูปของเบญจมาศ

นิยมนำมาตากแห้ง ใช้ชงกับใบชา หรือต้มกับน้ำตาลทำน้ำเก๊กฮวย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9870&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment