เหลืองเชียงราย ดอกสีเหลือง มองเห็นได้ในระยะไกล

เหลืองเชียงราย

ชื่ออื่นๆ : เหลืองเชียงราย

ต้นกำเนิด : อเมริกาเขตร้อน (บราซิล)

ชื่อสามัญ :  Golden trumpet tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.

ชื่อวงศ์ :  BIGNONIACEAE

ลักษณะของเหลืองเชียงราย

ต้น  ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-6 เมตร ผลัดใบ

ลำต้นเหลืองเชียงราย
ลำต้นเหลืองเชียงราย ไม้ต้นผลัดใบ ลำต้นแตกเป็นสะเก็ด

ใบ  ใบประกอบรูปนิ้วมือ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 5 ใบ รูปรีแกมรูปไข่กลับ แผ่นใบสาก มีขนสีน้ำตาลปกคลุม โคนใบสอบ ปลายใบแหลมมน ขอบใบหยักห่างๆ

ใบเหลืองเชียงราย
ใบเหลืองเชียงราย ใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ แผ่นใบสาก มีขนปกคลุม

ดอก  ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร มีขนสีน้ำตาลคลุม หนาแน่น ออกดอกเดือนมกราคม-เมษายน

ดอกเหลืองเชียงราย
ดอกเหลืองเชียงราย ดอกสีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร

ผล  ผลเป็นผลแป้งแตก สีน้ำตาล มีขนคลุมหนาแน่น เมล็ดแบน มีปีก จำนวนมาก เมล็ดแบน มีปีกจำนวนมาก

ผลเหลืองเชียงราย
ผลเหลืองเชียงราย ผลสีน้ำตาล มีขนคลุมหนาแน่น

การขยายพันธุ์ของเหลืองเชียงราย

การเพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่เหลืองเชียงรายต้องการ

การปลูกเลี้ยง ดินร่วน อากาศเย็น แสงแดดจัด น้ำปานกลาง

ประโยชน์ของเหลืองเชียงราย

ปลูกเป็นไม้ประดับสวน

สรรพคุณทางยาของเหลืองเชียงราย

คุณค่าทางโภชนาการของเหลืองเชียงราย

การแปรรูปของเหลืองเชียงราย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.forest.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

One Comment

Add a Comment