เห็ดถ่าน เมื่อดอกเห็ดบานจะมีสีขาวแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและดำ

เห็ดถ่าน

ชื่ออื่นๆ : เห็ดถ่าน

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : เห็ดถ่าน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Russula nigricans Fr.

ชื่อวงศ์ : RUSSULACEAE

ลักษณะของเห็ดถ่าน

เห็ดถ่านใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 10 – 12 เซนติเมตร รูปร่างเกือบคล้ายกรวยเมื่อเวลาบานเต็มที่ ผิวหมวกเห็ดด้านบนเรียบ เมื่อดอกเห็ดบานใหม่ ๆ มีสีขาวนวลแล้วค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีดำ เมื่อดอกเห็ดบานเต็มที่ครีบหมวกเห็ด มักจะมีรอยฉีกขาดเป็น แห่ง ๆ และขอบหมวกจะเป็นคลื่นบิดงอขึ้นเล็กน้อยหรือรอยขาดด้วย ก้านดอกเห็ดยาวประมาณ 5 – 6 เซนติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร มีสีขาวแต่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและดำ ผิวเนื้อด้านนอกเรียบ เนื้อภายในก้านดอกมีสีขาว ละเอียดและมีลักษณะยืดหยุ่นน้อย ๆ ดอกเห็ดถ่านมีลักษณะแห้งและเปราะบางกว่าดอกเห็ด

พบในบริเวณที่มีความชื้น อุณหภูมิ 31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 91% pH 6 ความเข้มแสง 421 Lux หลังฝนตกหนัก 2-3 วัน แล้วแดดร้อน พบตลอดช่วงฤดูฝน เห็ดถ่านใหญ่พบได้ในฤดูฝนเดือนพฤษภาคม – กันยายน จะพบในช่วงที่มีความชื้นสูงอากาศร้อนอบอ้าว

เห็ดถ่าน
เห็ดถ่าน ผิวหมวกเห็ดด้านบนเรียบ เมื่อบานใหม่จะมีสีขาว และจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและดำ

การขยายพันธุ์ของเห็ดถ่าน

ใช้ส่วนอื่นๆ/

ธาตุอาหารหลักที่เห็ดถ่านต้องการ

ประโยชน์ของเห็ดถ่าน

เห็ดถ่านใหญ่เป็นเห็ดที่รับประทานได้ รสชาติดีเป็นที่ดีเป็นที่นิยมบริโภคของชาวบ้านและขายได้ราคาแพง

สรรพคุณทางยาของเห็ดถ่าน

คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดถ่าน

การแปรรูปของเห็ดถ่าน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11916&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment