เห็ดละโงก เห็ดไข่ห่าน เห็ดสีเหลือง ขึ้นที่ชื้น

เห็ดละโงก

ชื่ออื่นๆ : เห็ดไข่ห่าน เห็ดเหลือง (เหนือ)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : เห็ดละโงกเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amanita hemibapha

ชื่อวงศ์ : AMANITACEAE

ลักษณะของเห็ดละโงก

พบในบริเวณที่คอนข้างชื้น อุณหภูมิ 30ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 94% pH 7 ความเข้มแสง 142 Lux หลังฝนตก 2-3 วัน มีแดดออกอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

เห็ดระโงก
เป็นดอกตูมและกลีบรี มีสีเหลือง

การขยายพันธุ์ของเห็ดละโงก

ใช้ส่วนอื่นๆ/ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 4-5 ดอก กระจายอยู่ทั่วไปในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง

ธาตุอาหารหลักที่เห็ดละโงกต้องการ

ประโยชน์ของเห็ดละโงก

รับประทานได้

สรรพคุณทางยาของเห็ดละโงก

ดอกเห็ดอ่อนมีเยื่อหุ้มหนา รูปกลมหรือรูปไข่ ขนาด 3-4×3-5 เซนติเมตร เมื่อเจริญขึ้นผิวด้านบนปริแตกออกเป็นรูปถ้วย หมวกเห็ดรูปไข่ สีน้ำตาลอมส้มหรือน้ำตาลอมเหลือง เมื่อกางออกจะเป็นรูปกระทะคว่ำแล้วแบนราบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-12 เซนติเมตร ผิวเรียบเป็นมันและหนืดมือเมื่ออากาศชื้น ขอบเป็นริ้วยาว 0.5-1 เซนติเมตร โดยรวมเห็นชัดเจนตั้งแต่โผล่ออกจากเยื่อหุ้ม ครีบสีขาวนวล ไม่ยึดติดกับก้าน ก้านสีขาวนวล ยาว 5-10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-3 เซนติเมตร ภายในสีขาวมีรูกลวง แอนนูลัส เป็นแผ่นบางสีขาวห้อยติดอยู่บนก้าน

คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดละโงก

การแปรรูปของเห็ดละโงก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11906&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment