เอื้องหมายนา เอื้องเพชรม้า พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน หน่ออ่อนนำมาทำอาหารได้

ดอกเอื้องหมายนา

ดอกเอื้องหมายนา

ดอกเอื้องหมายนา ดอกสีขาว ออกที่ปลายยอด

ดอกรูปปากแตร ใจกลางดอกมีสีเหลืองอ่อนหรือสีชมพู

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment