เอื้องเทียนใบแคบ เอื้องสามดอก กลีบดอกสีขาว ปากสีเหลืองส้มและมีเส้นสีน้ำตาล

เอื้องเทียนใบแคบ,เอื้องสามดอก

ชื่ออื่นๆ : เอื้องเทียนใบแคบ,เอื้องสามดอก

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : เอื้องเทียน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coelogyne Viscosa Rchb.f.

ชื่อวงศ์ : Prchidaceae

ลักษณะของเอื้องเทียนใบแคบ,เอื้องสามดอก

ลักษณะทั่วไป ลำต้น ลักษณะเป็นลำ เรียกว่า ลำลูกกล้วย (pseudobulb) หัวรูปรี สูงประมาณ 2.5-3.5 ซม.เรียงตัวชิดกันเป็นกลุ่มผิวแห้ง สีเหลืองอมเขียว มีสันตามยาว ใบ เรียวเป็นแถบยาวคล้ายใบหญ้า สีเขียวเข้ม แต่ละลำมี 2 ใบ แผ่นใบค่อนข้างบางแต่เหนียว ยาวประมาณ 20-40 ซม. กว้างประมาณ 1-1.5 ซม. ดอก เป็นช่อ ช่อดอกสั้นแต่ละช่อมีประมาณ 2-4 ดอก กลีบดอกสีขาว ปากสีเหลืองส้มและมีเส้นสีน้ำตาล ราก เป็นแบบรากกึ่งอากาศ

เอื้องเทียนใบแคบ
เอื้องเทียนใบแคบ ใบเรียวเป็นแถบยาวคล้ายใบหญ้า สีเขียวเข้ม
ดอกเอื้องเทียนใบแคบ
ดอกเอื้องเทียนใบแคบ กลีบดอกสีขาว ปากสีเหลืองส้มและมีเส้นสีน้ำตาล

การขยายพันธุ์ของเอื้องเทียนใบแคบ,เอื้องสามดอก

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โดยวิธีตัดแยก และ· การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โดยการเพาะเนื้อเยื่อ

ธาตุอาหารหลักที่เอื้องเทียนใบแคบ,เอื้องสามดอกต้องการ

ประโยชน์ของเอื้องเทียนใบแคบ,เอื้องสามดอก

เป็นไม้ดอกไม้ประดับ

สรรพคุณทางยาของเอื้องเทียนใบแคบ,เอื้องสามดอก

คุณค่าทางโภชนาการของเอื้องเทียนใบแคบ,เอื้องสามดอก

การแปรรูปของเอื้องเทียนใบแคบ,เอื้องสามดอก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11307&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment