แกงผักขี้เสียดใส่ปลาแห้ง อาหารพื้นบ้านล้านนา

ใส่ผัก

ใส่ผัก

จากนั้นใส่ผักลงไปต้มพอสุก

ปิดไฟ ยกลงจากเตา

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment