แกงผักพ่อค้าตีเมีย อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ

ใส่มะเขือเทศ

ใส่มะเขือเทศ

ผักสุก ใส่มะเขือเทศลงไป

คนให้เข้ากันสักครู่

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment