แคฝอย ศรีตรัง (ตรัง) เป็นพืชกลางแจ้งสามารถให้ร่มเงาได้

แคฝอย ศรีตรัง (ตรัง)

ชื่ออื่นๆ : ศรีตรัง

ต้นกำเนิด : อเมริกาใต้

ชื่อสามัญ : Jacaranda

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacarandafilicifolia (Anderson) D. Don.

ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE

ลักษณะของแคฝอย ศรีตรัง (ตรัง)

ต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นเปลา ตรง โปร่ง เปลือกสีน้ำตาลซีดๆ ใบมนเป็นรูปรี ปลายใบแหลม ยาวประมาณ 7 เซนติเมตรใบรวมแบบ 2 ชั้น กลุ่มใบจับกันเป็นแผงเหมือนกับใบเฟิร์น ใบย่อยออกตามก้านใบเป็นคู่ขนาน ดอกสีม่วงอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อแบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 5 – 9 เซนติเมตร กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีม่วงเข้มปลายแยก 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5 – 2.5 เซนติเมตร เกสรดอกมีสีเหลืองอมสีส้ม  ผลเดี่ยวเมื่อแก่แล้วแตกออกเป็น 2 ซีก เป็นฝักแบนกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 2 – 2.5 เซนติเมตร เมล็ดมีปีก จะออกดอกประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม

ต้นแคฝอย
ต้นแคฝอย ลำต้นเปลา ตรง โปร่ง เปลือกสีน้ำตาลซีด
ดอกแคฝอย
ดอกแคฝอย ดอกสีม่วงอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อน ช่อดอกยาว ออกเป็นช่อ

การขยายพันธุ์ของแคฝอย ศรีตรัง (ตรัง)

ใช้เมล็ด/เพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่แคฝอย ศรีตรัง (ตรัง)ต้องการ

ประโยชน์ของแคฝอย ศรีตรัง (ตรัง)

เป็นพืชกลางแจ้งสามารถให้ร่มเงาได้ ปลูกประดับสวนกลางแจ้ง

สรรพคุณทางยาของแคฝอย ศรีตรัง (ตรัง)

คุณค่าทางโภชนาการของแคฝอย ศรีตรัง (ตรัง)

การแปรรูปของแคฝอย ศรีตรัง (ตรัง)

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10336&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment