โบวตั๋น ดอกสีขาวนวล กลีบเลี้ยงด้านหลังพื้นสีเขียวอ่อน

โบวตั๋น

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Dutchman’s Pipe Cactus, Night-Blooming Cereus, Queen of the Night

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.

ชื่อวงศ์ : Cactaceae

ลักษณะของโบวตั๋น

โบวตั๋นเป็นพืชอิงอาศัยขึ้นอยู่บนต้นไม้หรือมีหลัก

ใบ สีเขียวเข้ม กว้าง 8 เซนติเมตร ความยาวแต่ละช่วงใบประมาณ 40-45 เซนติเมตร และแตกใบยาวไปเรื่อยๆ ขอบใบสีน้ำตาลแดง ลักษณะใบมีขอบหยักมนทั้งสองข้าง ปลายใบแหลม การแตกใบอ่อนจะแตกตามรอยหยักของใบแก่ ออกเป็นก้านใบใหม่ เมื่อใบแก่จะมีรากสีน้ำตาลเล็กๆ ออกตามเส้นกลางใบ

ดอก ออกจากตุ่มเล็กๆ ตามรอยหยักของใบ การเจริญเติบโตก่อนบานประมาณ 3 สัปดาห์ ดอกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร จากโคนดอกถึงปลายดอกยาวประมาณ 23 เซนติเมตร จากโคนดอกถึงใบ ดอกสีขาวนวล กลีบเลี้ยงด้านหลังพื้นสีเขียวอ่อนนวลจุดสีน้ำตาลแดงทั่วไปถึงปลายกลีบ โคนกลีบสีเขียวอ่อนนวล ประมาณ 8 กลีบ กลีบชั้นในสีขาวนวลสลับหลายชั้น กลีบดอกแต่ละกลีบยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 0.5 เซนติเมตร ปลายกลีบเรียวเล็กแหลม เกสรตัวเมีย ยอดเกสรตัวเมียยาว 1 เซนติเมตร มีสิบอันสีเหลืองสด ก้านชูเกสรตัวเมียยาว 22 เซนติเมตร สีแดงสูงกว่าเกสรตัวผู้เล็กน้อย รังไข่ มีลักษณะพิเศษคืออยู่ติดกับใบยาว 1 เซนติเมตร กว้าง 0.5 เซนติเมตร มียางสีขาวเหนียวรอบๆ รังไข่และที่ก้านช่อดอก เกสรตัวผู้มีจำนวนมาก อับสปอร์เหมือนเมล็ดข้าวเปลือกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สีฟางข้าว ก้านชูเกสรตัวผู้ยาวประมาณ 3.5 ถึง 8 เซนติเมตร ดอกบานเต็มที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร น้ำหนักของดอกทำให้เวลาบานดอกจะขนาดไปกับพื้น เมื่อบานใหม่ๆ เกสรตัวเมียจะอยู่กึ่งกลางเกสรตัวผู้ที่มีจำนวนมากแต่เมื่อดอกใกล้จะหุบเกสรตัวเมียที่ยาวกว่าเกสรตัวผู้จะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย บานตอนกลางคืน เวลาประมาณ 23.00 นาฬิกา มีกลิ่นหอมมาก หุบเวลาประมาณ 8.00 นาฬิกา บานเพียงครั้งเดียวก็เหี่ยวเฉา

โบวตั๋น
ใบมีขอบหยักมนทั้งสองโบวตั๋น ใบสีเขียวเข้ม ปลายใบแหลม
ดอกโบวตั๋น
ดอกโบวตั๋น ดอกสีขาวนวล มีกลิ่นหอม

การขยายพันธุ์ของโบวตั๋น

การปักชำ

ธาตุอาหารหลักที่โบวตั๋นต้องการ

โบวตั๋น ชอบที่ร่มรำไรและมีความชื้น

ประโยชน์ของโบวตั๋น

สรรพคุณทางยาของโบวตั๋น

คุณค่าทางโภชนาการของโบวตั๋น

การแปรรูปของโบวตั๋น

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11521&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment