โรคราสนิมขาว โรคผักบุ้งและการป้องกันกำจัด

ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งจีน มีชื่อสามัญที่ใช้เรียกแตกต่างกันไป ในภาษาอังกฤษว่า water convolvulus หรือ kang-kong เป็นพืชในตระกูล Convolvulaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Ipomoea aquatica Forsk. Var.reptan มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน พบได้ทั่วไปในอัฟริกา และเอเชียเขตร้อนจนถึงมาเลเซียและออสเตรเลีย

ลำต้นผักบุ้งจีนเป็นไม้ล้มลุก ในระยะแรกของการเจริญเติบโตจะมีลำต้นตั้งตรง ระยะต่อไปจะเลื้อยทอดยอดไปตามพื้นดินหรือน้ำ ลำต้นมีสีเขียว มีข้อและปล้องข้างในกลวง รากจะเกิดที่ข้อทุกข้อที่สัมผัสกับพื้นดินหรือน้ำ ที่ข้อมักมีตาแตกออกมา ทั้งตาใบและตาดอก โดยตาดอกจะอยู่ด้านใน ส่วนตาใบจะอยู่ด้านนอก ใบ เป็นใบเดี่ยว มีขอบใบเรียบ รูปใบคล้ายหอก โคนใบกว้างค่อยๆ เรียวเล็กไปตอนปลาย ปลายใบแหลม ที่โคนเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ใบมีความยาวประมาณ 7-15 เซนติเมตร ก้านใบยาว 3-8 เซนติเมตร

ต้นผักบุ้ง
ต้นผักบุ้ง ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีสีเขียวอมขาว

แมลงศัตรูผักบุ้งและการป้องกันกำจัด

 1. เพลี้ยอ่อน Aphid. Aphis gossypii (Aphidiae)
  ลักษณะ ตัวอ่อนที่มีสีต่างๆ กัน ส่วนใหญ่สีเขียวเข้มจนเกือบดํา แต่ถ้าหากตัวอ่อนเกิดใต้กลุ่ม ใบ ที่หนาแน่นมาก และอุณหภูมิสูง ตัวอ่อนอาจมีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตรและสีซีด เหลืองหรือเกือบขาว
  การป้องกัน ใช้สารเคมี พิษตกค้างน้อยที่สุด หรือไม่ควรใช้เลย

 2. ผีเสื้อหัวกะโหลก Death’s head Moth Acherontia lachesis (Sphingidae)
  ลักษณะ ตัวหนอนมีสีเขียวมีแถบสีเหลืองขอบฟ้าข้างลําตัวขนาดโตเต็มที่ 10-12 เซนติเมตร การทําลาย ตัวหนอนกัดกินใบ ชีพจักร ผีเเสื้อ วางไข่สีเขียวเป็นใบเดี่ยวตามใบพืชอาศัยระยะไข่ฟัก ประมาณ 5 วัน ออกเป็นตัวหนอน กัดกินใบประมาณ 3 สัปดาห์ เข้าดักแด้ในดินระยะดักแด้ประมาณ 2 สัปดาห์ ตัวแก่เป็นผีเสือ้ สีน้ำตาล
  การป้องกัน ใช้สารเคมี พิษตกค้างน้อยที่สุด

โรคผักบุ้งและการป้องกันกำจัด

 1. โรคราสนิมขาว White Rust
  สาเหตุ เชื้อรา Albugo ipomoea-aquaticae Sawada เป็นเชื้อราชั้นต่ำ
  อาการ จุดสีเหลืองซีดด้านบนของใบ ด้านใต้ใบตรงกันข้ามจะเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ ขนาด 1-2 มิลลิเมตร อาจพบลักษณะปุ่มปม หรือบวมพองโตขึ้น ในส่วนของก้านใบและลําต้น
  การป้องกันรักษา
  1. เมื่อมีโรคระบาดให้ฉีดพ่นใต้ใบด้วย เมตาแล็กซิล (metalaxyl) สลับกับแมนโคเซ็บ (mancozeb) ตามอัตราที่แนะนําบนฉลาก หากมีฝนตกชุกให้ผสมสารจับใบ
  2. คลุกเมล็ดก้อนปลูกด้วย เมตาแล็กซิล (metalaxyl) และเลือกใช้เมล็ดจากแหล่งที่ไม่มี โรคระบาดมาก่อน
  3. ดูแลระบบการให้นาในแปลงปลูก อย่าให้ชื้นแฉะจนเกินไป

 2. โรคใบไหม้ Leaf blight
  สาเหตุ เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas compestris pv. (pathovar กําลังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบ)
  อาการ เกิดจุดตุ่ม ใสเล็ก ๆ ใต้ใบ ต่อมาจุดแผลจะขยายออกกลายเป็นสีน้ำตาล สีดำ ฉํ่าน้ำ ใบ จะเหลืองซีดและแห้งเหี่ยวร่วงหล่นจากต้น
  การป้องกันรักษา
  1. เก็บรวบรวมพืชที่เป็นโรค เผาทําลาย
  2. ใช้ปูนขาวอัตรา 500 กิโลกรัมต่อ ไร่ คลุกดินแล้วตากดินไว้อย่างน้อย 1 เดือน
  3. ปลูกพืชชนิดอื่นหนุนเวียน
ราสนิมขาว
โรคราสนิมขาว ใบจะมีจุดเหลืองซีดบนใบ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
http://www.eto.ku.ac.th
https://www.opsmoac.go.th
https://www.flickr.com

Add a Comment