โรคหนอนกอกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย

โรคหนอนกอกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย

     ในเรื่องการปลูกพืชมักมีอุปสรรค ทั้งจากโรค และจากแมลงที่พร้อมจะเป็นตัวลำลายส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ พืช ผัก ผลไม้ ต่างๆที่เกษตรกรปลูก ไว้ทั้งขายและรับประทาน ส่งผลให้เกิดการขาดทุน มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ โดยเฉพาะกล้วยที่ไม่ได้มีเพียงแค่โรคกล้วยที่เกิดจากเชื้อราเท่านั้น แต่ยังมีโรคที่เกิดจากแมลงต่างๆ อย่างหนอน ที่เป็นอันตรายต่อต้นกล้วยเป็นอย่างมาก สามารถเกิดกับ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหมาก กล้วยเล็บมือนาง และอีกหลายๆกล้วย

โรคหนอนกอกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย
โรคหนอนกอกล้วย

ชื่อแมลงศัตรู : หนอนกอ (Stem borers)

     ตัวหนอนกอ จะเข้าทำลายระหว่างกาบใบและลำต้นกล้วยที่อยู่ใต้ดิน โดยระยะแรกตัวหนอนของหนอนกอสีชมพูและหนอนกอแถบลาย อาจจับกลุ่มกันอยู่ที่หน่อหนึ่งหน่อใดของต้นข้าว ส่วนหนอนของหนอนกอสีครีมและหนอนกอสีขาวมักจะอยู่เดี่ยวๆ ตามปกติตัวหนอนและดักแด้ของหนอนกอจะพบในกาบใบ หรือลำต้น หากเจอหนอนกอที่เป็นผีเสื้อกลางคืนออกมาเล่นกับแสงไฟ จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าในคืนนั้นหนอนกอจะต้องวางไข่แน่ๆ

ผลกระทบของโรคกล้วย

  • หนอนกอส่งผลทำให้ลำต้นเหี่ยว
  • หนอนกอส่งผลทำให้ลำต้นเหลือง
  • หนอนกอส่งผลทำให้หัวปลีค่อยๆ เหี่ยว
  • ต้นกล้วยหยุดการเจริญเติบโต
  • ต้นกล้วยที่ปลูกไม่ออกผล

ภาพประกอบ : upload.wikimedia.org

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

One Comment

Add a Comment