ดอกโสกเหลือง

ดอกโสกเหลือง

ดอกออกรวมเป็นช่อแบบช่อที่ปลายกิ่งและลำต้น

Add a Comment