ใบตองอ่อน ใช้ทำมวนบุหรี่ยาสูบ

การทำใบตองแห้ง

  • ใบตองอ่อนของกล้วยตานี
  • รีดด้วยเตารีด
  • คนไทยนำใบตองแห้งมาทำมวนบุหรี่ (บุหรี่ใบตองแห้งจะมีรสชาติจัดจ้านและเข้มข้นกว่าบุหรี่ใบตองอ่อน)
การรีดใบตอง
การรีดใบตอง นำใบตองวางแล้วรีดด้วยเตารีด (เตาถ่าน)

ประโยชน์ของใบตองแห้ง

  • ใช้ทำมวนบุหรี่ยาสูบ ใส่ในพานทำพิธีกรรม
  • ทำกระทง ภาชนะใส่อาหาร
การทำมวนยาสูบ
การทำมวนยาสูบ นำใบตองที่รีดแล้วมามวนกับยาสูบ

คนล้านนาทั้งชายและหญิงในสมัยก่อนจะสูบบุหรี่ที่มวนด้วยใบตองกล้วย เรียกกันว่า “ขี้โย หรือ บุหรี่ขี้โย”  ใช้ใบตองมาทำใบยาสูบ ใช้เปลือกมะขามแห้งมาบดหยาบเป็นขี้โย และใส่ยาเส้น ก่อนนำมามวนสูบ 

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : https://www.youtube.com

3 Comments

Add a Comment